Search

 
Found: 2
Where: tags — เมืองนาฮา [x] จ. โอกินาวะ [x]

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโอกินาวะ

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทยเยือน จ. โอกินาวะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายทาเกชิ โอนากะ ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ นายมิกิโกะ ชิโรมะ นายกเทศมนตรีเมืองนาฮา และนายเดนิจิโระ อิชิมิเนะ ประธานหอการค้าเมืองนาฮา ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่นซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยริวกิวและสุโขทัยของไทย ...

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 นาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...
  relevance date