Search

 
Found: 1
Where: tags — เมืองนาฮา [x] รองผู้ว่าราชการ [x]

เอกอัครราชทูตฯ หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kiichiro Jahana รองผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ ในโอกาสการเยือนจังหวัดโอกินาวะอย่างเป็นทางการพร้อมกับนาย ... ... และได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองนาฮา โดยประสงค์ส่งเสริมเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ...
  relevance date