Search

 
Found: 1
Where: tags — เมืองนาโกยา [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 13

... เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดโดยบริษัทยามาโมริ จำกัด บริษัทผู้ผลิตแกงไทยรายใหญ่ในญี่ปุ่ และได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดไอจิ ... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในหมู่ชาวญี่ปุ่ ... ... การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่ รวมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ...
  relevance date