Search

 
Found: 4
Where: tags — เอกอัครราชทูต [x] เศรษฐกิจ [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ผลักดันความร่วมมือหลายมิติกับจังหวัดอาคิตะ

... และการขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย ซึ่งมีเสถียรภาพและความมั่นคง เอื้ออำนวยสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ อาคิตะเป็นหนึ่งในจังหวัดของญี่ปุ่น ซึ่งมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ...
10/01/2017

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. อาคิตะ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ. อาคิตะ ตามคำเชิญของนาย Ishii Tadanari นายกสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย เพื่อบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-จังหวัดอาคิตะ” ...

เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีฉลองการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย

... โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 300 คน ในช่วงต้นของงานเลี้ยงเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสัมพันธ์ไทย... ... ที่มีความแนบแน่น รวมทั้งความสัมพันธ์ไทย - จ. อาคิตะ ที่ทวีความสำคัญมากขึ้น... ... สมาคมมิตรสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทยได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจังหวัดอาคิตะ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและกีฬา...
04/11/2014

2014.02.16-18 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.อาคิตะ

เมื่อวันที่ 16 - 18 ก.พ. 2557 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายใต้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.อาคิตะ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับ จ.อาคิตะ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในสัมมนาการค้า-การลงทุนในไทย ...
25/02/2014
  relevance date