Search

 
Found: 2
Where: tags — โอกินาวะ [x] จ. โอกินาวะ [x]

เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโอกินาวะ

... ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 นายบรรสาน ... ... กรุงโตเกียว พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทยเยือน จ. โอกินาวะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายทาเกชิ โอนากะ ผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ นายมิกิโกะ ชิโรมะ นายกเทศมนตรีเมืองนาฮา ...

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... นาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค ... ... รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในจังหวัดโอกินาวะ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างกัน อนึ่ง กสม....
  relevance date