Search

 
Found: 1
Where: tags — โอซากา [x] เทศกาลไทย [x] ครั้งที่ 20 [x]

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 20

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 20 ตามคำเชิญของ ฯพณฯ​ นายบรรสาน... ... ในปีนี้จะมีการจัดงานเทศกาลไทยในทั่วภูมิภาคของญี่ปุ่นอีก 8 แห่ง ได้แก่ โอซากา นาโกยา เซนได ชิสึโอกะ ฟูกูโอกะ... ... มีธีมชื่อว่า ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักไทย และปีนี้ยังมีบริเวณ OTOP Land ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของไทยมาจัดแสดงและจำหน่าย...
  relevance date