Search

 
Found: 16
Where: tags — โอซากา [x] เทศกาลไทย [x]

งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสานบุนนาค และนางยุพดี บุนนาค ภริยา ได้เข้าร่วามพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ภายใต้การนำของนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ...

2013.05.25-26 งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ครั้งที่ 9

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ครั้งที่ ... ... และร่วมออกคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่น... ... นับเป็นงานเทศกาลไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่างานเทศกาลไทย ณ สวนโยโยงิ กรุงโตเกียว และโอซากา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว...
03/06/2013

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 20

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่... ... ในปีนี้จะมีการจัดงานเทศกาลไทยในทั่วภูมิภาคของญี่ปุ่นอีก 8 แห่ง ได้แก่ โอซากา นาโกยา เซนได ชิสึโอกะ ฟูกูโอกะ... ... มีธีมชื่อว่า ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักไทย และปีนี้ยังมีบริเวณ OTOP Land ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของไทยมาจัดแสดงและจำหน่าย...

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙

... กรุงโตเกียว ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและญี่ปุ่น จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ... ... เทศกาลไทยภายใต้ความดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ในเกือบทุกภูมิภาคของญี่ปุ่น ทั้งที่นครโอซากา ...
12/05/2018

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 เปิดตัวขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ได้มีพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ ... ... ซึ่งเป็นการเชิญชวนชาวญี่ปุ่นให้มาร่วมค้นหาความเป็นเลิศของไทยในด้านต่าง ๆ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่... ... และยังมีการขยายการจัดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ของญี่ปุ่น เช่น นครโอซากา เมืองนาโกย่า เมืองเซนได...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 13

... กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในหมู่ชาวญี่ปุ่น... ... และกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวไทยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครโอซากา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 12

... กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในหมู่ชาวญี่ปุ่น... ... ส่วนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำนครโอซากาได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยด้วยเช่นกัน

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 15

... กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่... ... และผู้แทนจากเมืองนาโกยาและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งทีมประเทศไทย เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย งานเทศกาลไทย... ... รวมทั้งกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวไทยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครโอซากา นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 14

... กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่... ... และผู้แทนจากเมืองนาโกยาและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งทีมประเทศไทย เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่... ... รวมทั้งกิจกรรมแนะนำการท่องเที่ยวไทยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครโอซากา นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ...

งานเทศกาลไทยในนาโงย่า 2015

... พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยในนาโงยา ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้น... ... ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง... ... นับเป็นงานเทศกาลไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่างานเทศกาลไทย ณ สวนโยโยงิ กรุงโตเกียว และโอซากา
20/06/2015
Pages: 1 2 Next
  relevance date