Search

 
Found: 141
Where: tags — ASEAN [x]

การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเมจิ

... รวมถึงสถานการณ์การเมือง/เศรษฐกิจไทย และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในปัจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยเมจิ วิทยาเขตอิสึมิ ซึ่งจัดโดย AseanJapan Centre ในปีนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยได้มีการเชิญวิทยากรจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศในกลุ่มอาเซียนประจำญี่ปุ่น ...

Crossover Night at the Royal Thai Embassy

... “Crossover Night at the Royal Thai Embassy, Tokyo”  to promote Thai Culture, Thai Music and Thai Food. Over 200 people attended the event including, Mrs. Atchaka Sibunruang, Minister of Industry attended as honor guest along with Ambassadors of ASEAN countries to Japan, high executives from both public and private sectors, people of the press and also selected winners in the “Thailand’s Fan club” by Tourism Authority of Thailand. The concert included performances that impressed all the viewers ...
16/05/2016

2013.03.29-31 Ambassador visited Niigata Prefecture to strengthen ties between Thailand and Niigata

... had lunch with Mr.Hiroshi Aida, Mayor of Kashiwazaki City. The Ambassador stressed on the cordial ties between Thailand and Japan that lasts 600 years while the Niigata side emphasized the relation between Thailand and Niigata based on the common rice ... .... Mr. Michiyasu Tanaka, President of the company stressed his plan to use the factory in Thailand as its production base for ASEAN market. In addition, Ambassador visited Sake factories of Imayotsukasa and Asahi Shuzo, which use Niigata rice to produce....
24/04/2013

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น

... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลดมลภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความร่วมมือภายใต้ ASEAN - Japan Environmental Cooperation

เอกอัครราชทูตฯ ให้ปัจฉิมโอวาทแก่คณะผู้นำเยาวชนเกษตรไทย รุ่นที่ 35

... ได้นำคณะผู้นำเยาวชนเกษตรไทย รุ่นที่ 35 ซึ่งได้เข้าอบรมหลักสูตร ASEAN Young Farm Leader’s Training Programme ประจำปี 2560 เป็นเวลาประมาณ 11 เดือน ... ... โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับ The Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) ซึ่งได้ดำเนินมาแล้วเป็นเวลา 35 ...
20/02/2018

ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมและให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนอีเลฟเว่น (Asian Eleven) ระหว่างทีม Southeast Asian U-18 [Asian Eleven] และทีม the U-18 Tohoku Selection

... และนายณัชชา พรมสมบูรณ์ (มิว) การแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนอีเลฟเว่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Asian Resonance โดย Asean Center Japan Foundation รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://asian-eleven.jfac.jp/
11/06/2019

Ambassador Thanatip visited Kagoshima Prefecture

... The company just opened its factory in the Rayong industrial estate last year, and aimed to distribute its products to other ASEAN countries by using Thailand as a manufacturing hub.  On the same day, Amb. Thanatip also had a dinner with Mr. Yoshiro ... ... human resource development. On 3 September 2014, Amb. Thanatip visited Sakamoto Kurozu Co., Ltd., the original manufacturer of Japan’s Black Vinegar, who showed its interest in exporting and selling its Black Vinegar in Thailand, the same way as it is ...
04/11/2014

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมรัฐมนตรีสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น

... โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขซึ่งทั้งสองประเทศมีความร่วมมือโดดเด่นในการส่งเสริม Universal Health Coverage (UHC) ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของไทยก็กำลังจะเดินทางมาประชุม  ASEANJapan Health Ministers Meeting on Universal Health Coverage (UHC) and Population Ageing ที่ญี่ปุ่นในวันที่ 14 – 16 ก.ค. นี้ นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเมืองของไทย ...

อัครราชทูตเข้าร่วมงานเปิดและส่งมอบ อาคาร “ญาณสังวร อนุสรณ์ไทย-ญี่ปุ่น” ณ วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

... cultural and natural landscape” ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ซึ่งหลังจากนี้จะนำไปจัดแสดงที่ศูนย์ ASEAN-Japan Center กรุงโตเกียว และที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวต่อไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว

... ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้นำเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ... ... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (H.E. Mr. Kentaro Sonoura, State Minister for Foreign Affairs of Japan) เป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในระดับประชาชนระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นตามโครงการ ...
ACT
20/12/2016
Pages: Prev. 1 ... 11 12 13 14 15 Next
  relevance date