Search

 
Found: 2
Where: tags — Hokuto [x] ธนาคาร Hokuto [x] เศรษฐกิจ [x]

2014.02.16-18 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.อาคิตะ

... เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายใต้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.อาคิตะ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับ ... ... และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในสัมมนาการค้า-การลงทุนในไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดอาคิตะและธนาคาร Hokuto ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นของจังหวัดฯ ...
25/02/2014

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. อาคิตะ

... เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ. อาคิตะ ตามคำเชิญของนาย Ishii Tadanari นายกสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย... ... เพื่อบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-จังหวัดอาคิตะ”... ... ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดอาคิตะ และนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto ด้วย
  relevance date