Search

 
Found: 6
Where: tags — Hokuto [x] ธนาคาร Hokuto [x]

2014.02.16-18 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.อาคิตะ

... ๆ ภายใต้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.อาคิตะ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับ ... ... และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในสัมมนาการค้า-การลงทุนในไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดอาคิตะและธนาคาร Hokuto ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นของจังหวัดฯ ...
25/02/2014

ประธานธนาคาร Hokuto จ.อาคิตะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นาย Eikichi Saito ประธานและ CEO ธนาคาร Hokuto ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นของ จ.อาคิตะ พร้อมด้วยนาย Tadanari Ishii นายกสมาคมมิตรภาพ จ.อาคิตะ - ไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ...
17/05/2016

ผู้บริหารธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Eikichi SAITO, Chairman ธนาคาร Hokuto และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ... ... โดยได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารฯ สมาคมมิตรภาพ จ. อาคิตะ-ไทย (AKITA-Kingdom of THAILAND Friendship Association) และประเทศไทย เมื่อวันที่ ...
13/02/2020

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. อาคิตะ

... พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ. อาคิตะ ตามคำเชิญของนาย Ishii Tadanari นายกสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย ... ... ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดอาคิตะ และนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto ด้วย

กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ตุลาคม 2558 นายคาซูชิ ซาซาบุจิ, กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ ... ... และเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อาคิตะ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายคาซูชิ ซาซาบุจิ,...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานธนาคาร Hokuto

... ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto พร้อมด้วยนาย Tadanari Ishii เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ... ... ประธานธนาคาร Hokuto พร้อมด้วยนาย Tadanari Ishii ประธานสมาคมมิตรภาพ จ.อาคิตะ - ไทย นาย Tomomi Matsuda นายกเทศมนตรีเขตมิซะโตะ จ....
Hokuto
08/06/2016
  relevance date