Search

 
Found: 1
Where: tags — MOA [x]

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่าง กศน. กับ MOA International

... และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ MOA ในญี่ปุ่นและไทย พร้อมกับนาย Toshiei Mizuochi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ MOA Art Museum เมืองอาตามิ จังหวัดชิสึโอกะ ตามคำเชิญของ MOA International โดยมีนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร ...
03/09/2018
  relevance date