In Focus
13/09/2021

ญี่ปุ่นประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายจังหวัด

อ่านต่อ
In Focus
11/07/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

อ่านต่อ
In Focus
17/07/2021

การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว Samui Plus (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) ตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ
In Focus
01/07/2021

ประกาศนโยบายการเปิดพื้นที่นำร่องในจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox Programme) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ
In Focus
30/06/2021

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (ไม่รวม Phuket Sandbox Programme)

อ่านต่อ
In Focus
19/08/2021

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ ๕

อ่านต่อ
In Focus
16/08/2021

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

อ่านต่อ
In Focus
13/08/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

อ่านต่อ
In Focus
13/08/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำบัตรประชาชนและลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ

อ่านต่อ
In Focus
10/08/2021

การจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล

ข่าวกิจกรรม

Media