In Focus

คำแนะนำของกรมควบคุมโรค สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ COVID-19 (ซึ่งรวมญี่ปุ่น) ที่จะเข้าประเทศไทย

ไทยไม่มีนโยบายกักกันผู้โดยสารที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น ผู้ที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น หากตรวจพบว่ามีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจจะถูกแยกตัวมาตรวจซ้ำ หากยังพบมีไข้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล หากไม่มีไข้ เจ้าหน้าที่แนะนำให้สังเกตอาการป่วยเป็นเวลา 14 วันและกลับบ้านได้ กรณีที่กลับบ้านแล้ว หากมีไข้หรืออาการป่วยภายใน 14 วัน ให้รีบมาพบแพทย์หรือโทร 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ

อ่านต่อ

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19: กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

อ่านต่อ

คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังญี่ปุ่นขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ขอให้คนไทยที่มีแผนเดินทางไปญี่ปุ่น ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด และพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางไปญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ มิได้ห้ามการเดินทางไปยังญี่ปุ่น หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ ขอให้ระมัดระวังและดูแลตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนมากหรือแออัด

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์สุทธิชัย หยุ่น เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ญี่ปุ่น

อ่านต่อ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2563 จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านสินค้าหรือบริการไทยที่สนใจ สมัครเข้าร่วมออกร้านในงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

01/05/2018  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร.. อ่านต่อ 24/02/2020  คำแนะนำของกรมควบคุมโรค สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ COVID-19 (ซึ่งรวมญี่ปุ่น) ที่จะเข้าประเทศไทย.. อ่านต่อ 22/02/2020  วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19.. อ่านต่อ 21/02/2020  คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังญี่ปุ่นขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด.. อ่านต่อ 21/02/2020  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นและระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น.. อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.)
เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.)
*นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น

(อื่นๆ โปรดคลิก)