In Focus
30/07/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชนและลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยงานกงสุล

อ่านต่อ
In Focus
11/07/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

อ่านต่อ
In Focus
17/07/2021

การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว Samui Plus (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) ตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ
In Focus
01/07/2021

ประกาศนโยบายการเปิดพื้นที่นำร่องในจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox Programme) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ
In Focus
30/06/2021

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทยตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (ไม่รวม Phuket Sandbox Programme)

อ่านต่อ
In Focus
29/05/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

อ่านต่อ
In Focus
01/07/2021

การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเรื่อง การรับมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca จากรัฐบาลญี่ปุ่น

อ่านต่อ
In Focus
24/06/2021

ญี่ปุ่นปรับระดับสถานการณ์ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่

อ่านต่อ
In Focus
20/06/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง

อ่านต่อ
In Focus
19/07/2021

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชน และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

อ่านต่อ
ทั้งหมด

ข่าวกงสุล

ข่าวกิจกรรม


Media