In Focus

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิจับฉลากพื้นที่คูหาเพื่อออกร้าน ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18 จากเดิมในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2560 เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกยังไม่เสร็จสิ้น

อ่านต่อ

งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา 2017

งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา 2017 จะมีขึ้นในวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2017
สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง
http://www.thaifestival-nagoya.jp/

อ่านต่อ

ภาพถ่ายของเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์โตเกียว

ภาพถ่ายของเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้รับการเผยแพร่ลงในคอลัมน์ "ญี่ปุ่นในสายตาของเอกอัครราชทูตฯ" ของหนังสือพิมพ์โตเกียว ฉบับวันที่ 29 ม.ค. 2560 ซึ่งเป็นภาพบันไดเลื่อนขึ้นไปสู่สถานที่ชมวิวด้านบนของสนามกีฬาซับโปโรโดม ซึ่งมีการออกแบบและการจัดแสงอย่างมีศิลปะสวยงาม

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18

ด้วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว กำหนดจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมออกร้านในงานฯ โดยขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและสินค้าไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วมออกร้านในงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.)
เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.)
*นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น

(อื่นๆ โปรดคลิก)