In Focus

คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังญี่ปุ่นขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ขอให้คนไทยที่มีแผนเดินทางไปญี่ปุ่น ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด และพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางไปญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ มิได้ห้ามการเดินทางไปยังญี่ปุ่น หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ ขอให้ระมัดระวังและดูแลตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนมากหรือแออัด

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2563 เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์สุทธิชัย หยุ่น เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ญี่ปุ่น

อ่านต่อ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2563 จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านสินค้าหรือบริการไทยที่สนใจ สมัครเข้าร่วมออกร้านในงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563

อ่านต่อ

ประกาศสำคัญจากด่านกักกันสัตว์

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ญี่ปุ่นได้เพิ่มการลงโทษอย่างความเข้มงวดต่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฏหมาย

อ่านต่อ

ญี่ปุ่นเปิดบริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 050-3816-2787
สำหรับผู้ที่โทรจากต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ +81-50-3816-2787

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

01/05/2018  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร.. อ่านต่อ 21/02/2020  คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังญี่ปุ่นขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด.. อ่านต่อ 21/02/2020  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นและระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น.. อ่านต่อ 17/02/2020  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21.. อ่านต่อ 17/02/2020  ประชาสัมพันธ์จาก Hokkaido เตือนนักท่องเที่ยวป้องกันการหลงภูเขาในระหว่างเล่นสกี.. อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.)
เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.)
*นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น

(อื่นๆ โปรดคลิก)