ROYAL THAI EMBASSY - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

In Focus

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงุสลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ ในวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 10.00-15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.) ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซาคุไดระประจำอำเภอซาคุ

อ่านต่อ

งานเทศกาลไทย ณ จังหวัดชิซึโอกะ 2018

งานเทศกาลไทย ณ จังหวัดชิซึโอกะ 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ 26 - อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณอาโอบะชิมโบโรด ค่าเข้าร่วมชมงานฟรี

อ่านต่อ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่งานเทศกาลไทย จ. ชิซึโอกะ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดให้บริการกงสุลสัญจร ที่งานเทศกาลไทย จ. ชิซึโอกะ ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 15.00 น.

อ่านต่อ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดนิทรรศการภาพพิมพ์ชุด “บนแผ่นดินพระราชา” (Legendary Land of the King) ผลงานของ ศ. เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดนิทรรศการภาพพิมพ์ชุด “บนแผ่นดินพระราชา” (Legendary Land of the King) ผลงานของ ศ. เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร ศิลปินระดับแนวหน้าในวงการศิลปะร่วมสมัย ของไทยที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้แบบญี่ปุ่น “อุกิโยะเอะ” (Ukiyo-e) ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม ที่หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อ่านต่อ

คลิปขอบคุณ หมูป่าถ้ำหลวง

VDO Message "The World Is One" ขอบคุณ "หมูป่าถ้ำหลวง" จากลิงค์ด้านล่าง

อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.)
เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.)
*นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น

(อื่นๆ โปรดคลิก)