In Focus

ขอเชิญเข้าร่วมชมบูธสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติในงาน International Jewellery Tokyo 2018

ขอเชิญเข้าร่วมชมบูธสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติในงาน International Jewellery Tokyo 2018 ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2561

อ่านต่อ

งานสัมมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO ขอเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้สนใจชาวไทย เข้าร่วมงานสัมมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ที่หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 - 17.15 น.

อ่านต่อ

10 Things you will fall in love about Thailand

ขอเชิญชมวิดีทัศน์ "10 Things you will fall in love about Thailand" โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

18/01/2018  ขอเชิญเข้าร่วมชมบูธสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติในงาน International Jewellery Tokyo 2018.. อ่านต่อ 17/01/2018  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น และระบบสารสนเทศสำหรับนักธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น.. อ่านต่อ 12/01/2018  งานสัมมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น.. อ่านต่อ 12/01/2018  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว .. อ่านต่อ 11/01/2018  ประกาศสำนักแรงงานในประเทศญี่ปุ่น แจ้งเตือนแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น กรณีหลบหนีหรือลักลอบทำงาน.. อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.)
เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.)
*นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น

(อื่นๆ โปรดคลิก)