In Focus

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2563 จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านสินค้าหรือบริการไทยที่สนใจ สมัครเข้าร่วมออกร้านในงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563

อ่านต่อ

ประกาศสำคัญจากด่านกักกันสัตว์

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ญี่ปุ่นได้เพิ่มการลงโทษอย่างความเข้มงวดต่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างผิดกฏหมาย

อ่านต่อ

ญี่ปุ่นเปิดบริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 050-3816-2787
สำหรับผู้ที่โทรจากต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ +81-50-3816-2787

อ่านต่อ

ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่มีประวัติเคยเดินทางเข้าออกมณฑลหูเป่ยและมณฑลเจอเจี้ยง

จาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) รบ. ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่มีประวัติเคยเดินทางเข้าออกมณฑลหูเป่ยและมณฑลเจอเจี้ยงภายใน 14 วันก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0.00 น.

อ่านต่อ

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอาคิตะ

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจร ณ ศูนย์นานาชาติ จ. อาคิตะ ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิวเวลา 14.30 น.)

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

01/05/2018  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร.. อ่านต่อ 17/02/2020  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครผู้ออกร้านในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21.. อ่านต่อ 14/02/2020  ประกาศสำคัญจากด่านกักกันสัตว์เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้ามาญี่ปุ่นโดยไม่ได้ผ่านพิธีการตรวจสอบการนำเข้า.. อ่านต่อ 14/02/2020  ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่มีประวัติเคยเดินทางเข้าออกมณฑลหูเป่ยและมณฑลเจอเจี้ยง.. อ่านต่อ 14/02/2020  ญี่ปุ่นเปิดบริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19).. อ่านต่อ

ศูนย์บริการ กรมการกงสุล

(66) 2572 8442

บริการประชาชน 24 ชั่วโมง

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์
09.00 - 12.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 11.30 น.)
เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

13.30 - 15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.)
*นิติกรณ์ ผู้ที่สถานทูตฯ นัดแล้วเท่านั้น

(อื่นๆ โปรดคลิก)