สถานกงสุลกิตติมศักดิ์


สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ นาโกยา
Royal Thai Honorary Consulate-General

3-6-29 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-Shi, Aichi-ken 460-0003

05 2963 3451
05 2963 3226 
www.nagoya-thaiconsulate.jp


Mr. Yoshihiro Miwa (Honorary Consul-General)

Mr. Yasushi Morishita 


สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ซัปโปโร

Royal Thai Honorary Consulate, Sapporo

2-2-1 Kitaichijonishi, Chuo-ku, Sapporo-city Hokkaido 060-0001

011 251 3212

Mr. Masaaki Ozawa (Honorary Consul)


หมายเหตุ ไม่มีบริการด้านการให้คำปรึกษาทางด้านงานกงสุลที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร หรือการขอตรวจลงตรา (วีซ่า)

                Consular Service (Visa, Thai Passport, Legalization etc.) will not be available at the Royal Thai Honorary Consulate, Sapporo.