สารจากเอกอัครราชทูต

สารจาก ออท. บรรสาน บุนนาค ประจำเดือนมกราคม 2562 05/07/2018 สารจาก ออท. บรรสาน บุนนาค ประจำเดือนกรกฎาคม - มิถุนายน 2561 สารจาก ออท. บรรสาน บุนนาค ประจำเดือนธันวาคม 2560 03/01/2017 สารจาก ออท. บรรสาน บุนนาค ประจำเดือนธันวาคม 2559 28/11/2016 สารจาก ออท. บรรสาน บุนนาค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 22/10/2016 สารฉบับพิเศษจาก ออท. บรรสาน บุนนาค 13/09/2016 สารจาก ออท. บรรสาน บุนนาค ประจำเดือนกันยายน 2559 23/08/2016 สารจาก ออท. บรรสาน บุนนาค ประจำเดือนสิงหาคม 2559 26/07/2016 สารจาก ออท. บรรสาน บุนนาค ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 18/05/2016 สารจาก ออท. บรรสาน บุนนาค ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 07/04/2016 สารจาก ออท. บรรสาน บุนนาค ประจำเดือนเมษายน 2559 01/03/2016 สารจาก ออท. บรรสาน บุนนาค ประจำเดือนมีนาคม 2559 02/02/2016 สารจาก ออท. ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2559 01/01/2016 สารจาก ออท. ประจำเดือนมกราคม 2559 01/12/2015 สารจาก ออท. ประจำเดือนธันวาคม 2558 01/08/2015 สารจาก ออท. ประจำเดือนกันยายน 2558 01/08/2015 สารจาก ออท. ประจำเดือนสิงหาคม 2558 01/07/2015 สารจาก ออท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 01/06/2015 สารจาก ออท. ประจำเดือนมิถุนายน 2558