ข่าว/ประกาศจากรัฐบาล

สารจากนายกรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2558

สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สารจากนายกรัฐมนตรี ถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน ในช่วงเวลาที่ประเทศเรากำลังเดินหน้าปฏิรูปและยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนนั้น ผมมีเรื่องเรียนชี้แจ้งให้ทุกท่านทราบ โดยมีหัวข้อสำคัญดังนี้