หน่วยงานไทยในญี่ปุ่น


สถานกงสุลใหญ่

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา (Royal Thai Consulate-General)

Bangkok Bank Building 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka, 541-0056

06 6262 9226 - 7
06 6262 9228
www.thaiconsulate.jp

Back to the list