หน่วยงานไทยในญี่ปุ่น


สำนักงานในเมืองฟูกูโอกะ

สำนักงาน ณ เมืองฟูกูโอกะ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
2nd Floor, Dai Ichi Myojo Building ,4-1-37, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001

 09 2739 9088 
 09 2739 9089

www.thaiembassy.org/Fukuoka


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ

Hakataza Nishigin Building, 11st Floor Hakata-Riverain-East-Site, Shimokawabatabashi, Hakata-ku, Fukuoka

 09 2260 9308 
 09 2260 8181

www.thailandtravel.or.jp
Back to the list