หน่วยงานไทยในญี่ปุ่น


สำนักงานในฟูกูโอกะ

สำนักงานในจังหวัดฟูกูโอกะ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
3rd Floor JR JP Hakata Building 
8-1, Hakataeki Chuogai, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka 812-0012

09 2686 8775
09 2686 8761


บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) Fukuoka Town Office

Hinode Building, 1-15-1, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka 810-0001

09 2734 6417
09 2734 6412


บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) Fukuoka Airport Office

Fukuoka Airport ,International Building 2F, 739, Oaza Shimousui, Hakata-ku, Fukuoka 816-0051

09 2622 8765
09 2622 8764


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ

Hakataza Nishigin Building, 11st Floor Hakata-Riverain-East-Site, Shimokawabatabashi, Hakata-ku, Fukuoka

09 2260 9308
Back to the list