ข่าว/ประกาศสำหรับคนไทย

กรุงโตเกียวประกาศแผนการรับมือแผ่นดินไหวใหญ่เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2555 กรุงโตเกียว (Tokyo Metropolitan) ได้ประกาศแผนการป้องกันภัยพิบัติระดับภูมิภาคซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแผนการรับมือแผ่นดินไหวใหญ่ซึ่งมีศูนย์กลางที่กรุงโตเกียว

การคาดการณ์ความเสียหายกรณีแผ่นดินไหวบริเวณทะเลตอนใต้ของญี่ปุ่น (แนวแอ่งนันไก)

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555 คณะทำงานด้านการป้องกันภัยพิบัติภายใต้สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลการคาดการณ์ความเสียหายในระดับสูงสุดที่อาจจะเกิดในแนวแอ่งนันไก (Nankai Trough) หรือบริเวณแนวทะเลตอนใต้ หมู่เกาะฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่น

แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่างๆ ในญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์แผนฉุกเฉินที่พึงปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงอื่นๆ สำหรับชาวไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น


Pages: Prev. 1 2