เตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว และสึนามิสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น

เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้ความสนใจ ตระหนักและตื่นตัวเตรียมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฯ แผ่นดินไหวและสึนามิ

วันแห่งการสูญเสีย

ฉันยังจำคำพูดของคนญี่ปุ่นที่มักพูดติดปากเมื่อยามที่ถึงฤดูกาลดอกซากุระที่ผลิบานไปทั่วประเทศ ว่า ”โชคดีนะ..ที่ปีนี้ เรามีโอกาสได้เห็นซากุระอีกครั้ง”

บริการฝากข้อความในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรง อาจทำให้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ในญี่ปุ่นขัดข้อง บริษัท NTT ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของญี่ปุ่น เปิดบริการรับฝากข้อความเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งสามารถใช้บริการฝากข้อความได้ 2 วิธี

คู่มือความรู้เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีและข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

คู่มือความรู้เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีและข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

คุณเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวแล้วหรือยัง ?

โดยที่สถาบันวิจัยแผ่นดินไหว มหาวิทยาลัยโตเกียว คาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้อย่างสูง ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่น โดยมีศูนย์กลางใกล้กรุงโตเกียว ภายในระยะเวลา 4 ปีนี้

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว