เกี่ยวกับญี่ปุ่น

ประเทศ​ญี่ปุ่น​โดย​สังเขป (มา​รู้จัก​ญี่ปุ่น​กัน​เถอะ)

ญี่ปุ่น เป็น​ประเทศ​หมู่เกาะ​ใน ภูมิภาคเอเชีย​ตะวันออก ตั้งอยู่​ใน​มหาสมุทรแป​ซิฟิก ทางตะวันตก​ติดกับคาบสมุทร​เกาหลี​และ​สาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน​โดย​มี​ทะเลญี่ปุ่น​กั้น

ประเพณี​หรือ​งาน​เทศกาล​ต่างๆ ใน​ญี่ปุ่น

วันที่ 5 พฤษภาคม หรือ วัน​เด็ก ครอบครัว​ที่​มี​บุตรชาย​จะ​นำ​ผ้า​ที่​เป็น​รูป​ปลา (โคอิ) มา​แขวน​ไว้​ที่​หน้าบ้าน