มะม่วงไทย

ตอนที่ 1 มะม่วงไทยหลากพันธุ์

มะม่วงเป็นผลไม้ที่คนไทย นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย โดยจะบริโภคสด ทั้งมะม่วงดิบ และมะม่วงสุก   มะม่วงมีปลูกตามบ้านเพื่อเก็บบริโภคเอง และปลูกเป็นการค้า อีกทั้งปลูกเพื่อส่งออกต่างประเทศ ด้วย มะม่วงเป็นไม้ที่ปลูกเพื่อนำผลมาบริโภค ใบอ่อนสามารถบริโภคได้ ต้นมะม่วงให้ร่มเงาและความร่มย็นแก่บ้านจึงเป็นที่นิยมปลูกทั่วไป