130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น

เกร็ดความรู้ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เนื่องในวันครบรอบ 132 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ถือเป็นวันครบรอบ132 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยในวันนี้เมื่อปี พ.ศ. 2430 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเสนาบดีว่าการต่างประเทศ

การสมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 130 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ญี่ปุ่น

ผลการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 130 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ญี่ปุ่น