การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (สน.ผชท. ทหารไทย/โตเกียว) รายการปรับปรุงระบบน้ำร้อนและท่อน้ำร้อน

บริษัท KEIHIN CO., LTD. เป็นผู้ชนะในการประกวดราคาครั้งนี้ ด้วยวงเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ เยน หรือ ๑๓,๓๖๙,๐๙๕.๐๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑๐๐ เยน เท่ากับ ๒๙.๗๐๙๑ บาท ณ วันที่ ๑๖ มกราคา ๒๕๖๒)

ประกาศผลการพิจารณาราคากลาง เช่าห้องปฏิบัติการ

ในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์และคณะ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการพิจารณาราคากลาง การจัดจ้างบริษัทฯ เพื่อเช่ารถยนต์ รถบรรทุก เพื่อขนพระราชสัมภาระ พร้อมพนักงานขับรถยนต์

ในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 2561


Pages: 1 2 Next