บทสัมภาษณ์ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

นิตยสาร The Cloud

นิตยสารออนไลน์ The Cloud Magazine ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุุนนาค เกี่ยวกับประวัติทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยท่านสามารถคลิกอ่านบทความได้จากลิงค์ด้านล่างนี้