รายงานพิเศษ สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

มาตรการ METI เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19มาตรการ METI เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จัดทำโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

10 ข้อแนะนำ ในการเพิ่ม Social Distancing ให้ได้ 80%

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงแพร่เชื้อให้ผู้อื่น ลองมาทบทวนกันดูว่า คุณสามารถป้องกันตัวคุณเองและคนที่คุณรัก จากการติดเชื้อได้อย่างไรบ้าง


Pages: 1 2 3 Next