หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ


องค์กร NGO ญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือคนไทย

HELP Tokyo
03 3368 8855


AMDA Tokyo
03 5285 8086


OC NET Tokyo
03 3730 0556


SHARE Tokyo
03 5800 4778


SAALAA Kanagawa
04 5901 3527


MINATO CLINIC Kanagawa
04 5453 3673


KALABAW NO KAI Kanagawa
04 5662 5699


HAND IN HAND Chiba
04 3224 2154


KHOB KHUN MAK Chiba
04 7350 3257


OASIS Yamanashi
05 5252 1244


INTERNATION NETWORK OF ENGAGED BUDDHISTS Aichi
05 6588 1972


KARUNA NO KAI Osaka
07 2729 3538


ASIAN PEOPLE TOGETHER Kyoto
07 5431 0351


JAPAN-THAILAND EDUCATION EXCHANGE SOCIETY Kyoto
07 7453 2570


CAN HELP THAILAND Nagoya
05 2566 5131

Back to the list