วัดไทยในญี่ปุ่น


สำนักสงฆ์โอเมะ กรุงโตเกียว

สำนักสงฆ์โอเมะ

4-403-3 Nagabuchi, Oume-shi, Tokyo

รักษาการเจ้าสำนักสงฆ์ พระเก่ง สีลเตโช
(+81) 4 2884 2861 , (+81) 80 4816 5575
(+81) 4 2884 2861
Back to the list