ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้อัครราชทูตที่ปรึกษาสาลินี ผลประไพ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ความเป็นสากล โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดบริการสัญจร ณ สมาคมนานาชาติ ประจำอำเภอคาชิวาซากิ จังหวัดนีกาตะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สมาคมนานาชาติ อำเภอคาชิวาซากิ จังหวัดนีกาตะ โดยให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร-ครอบครัว งานนิติกรณ์ นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ)

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Muaythai Youth Cares Programme in Japan

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Muaythai Youth Cares Programme in Japan ซึ่งริเริ่มโดยนางสาวณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ผู้ก่อตั้งโครงการฯ

ผู้บริหารของธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้บริหารของธนาคาร Hokuto นำโดยนาย Eikichi Saito (Chairman) นายArata Ito (President) และนาย Kazushi Sasabuchi (Executive Senior Managing Director) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยา เพื่อแนะนำตัวในฐานะได้รับตำแหน่งใหม่ อนึ่ง ธนาคารHokuto มีความสำคัญในการช่วยสถาปนาสมาคมมิตรภาพอาคิตะ - ไทย

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้กล่าว Welcoming Speech ในการประชุม “Focus Group on Promotion of Digital Industries in Thailand: Incentives and Prospects”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้กล่าว Welcoming Speech ในการประชุม “Focus Group on Promotion of Digital Industries in Thailand: Incentives and Prospects” โดยมี ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บริหาร และนักวิจัยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง(มูลนิธิสวค.)

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคได้มอบหมายให้นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเข้มแข็งของชุมชนไทยต่อไป

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคได้มอบหมายให้นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเข้มแข็งของชุมชนไทยต่อไป

ผู้แทนสภาการแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (FEC) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562  ผู้แทนสภาการแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ( International Friendship Exchange Council of Japan: FEC) นำโดยนาย Norio Yamaguchi ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมและเศรษฐกิจญี่ปุ่น และนาย Hiroyuki Yushita Senior Managing Director (อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำฟิลิปปินส์และเวียดนาม) ได้เขาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตเพื่อรายงานผลการเยือนประเทศไทยเพื่อเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เอกอัครราชทูตได้รับเชิญจากบริษัท Hitachi ให้ไปบรรยายเรื่อง “Thailand’s sustainable growth strategy”

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตได้รับเชิญจากบริษัท Hitachi ให้ไปบรรยายเรื่อง “Thailand’s sustainable growth strategy” ให้แก่นักธุรกิจ และนักวิชาการ จำนวน 300 คน ในงานเปิดศูนย์“ Kyoso-no-Mori” (เคียวโซ-โนะ-โมริ) ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาและวิจัยแห่งใหม่ของ Hitachi

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2019

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา พร้อมด้วยภริยานักการทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2019” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 43 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo โดยงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสังคมและบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติในภูมิภาค


Pages: 1 2 3 4 5 ... 173 Next