ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในการจัดบรรยายสรุปเรื่อง "บทบาทด้านการพัฒนาของสถาบันพระมหากษัตริย์"

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นประธานในการจัดบรรยายสรุปเรื่อง "บทบาทด้านการพัฒนาของสถาบันพระมหากษัตริย์" โดย ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Taro Kono รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสการครบวาระของนายบรรสาน บุนนาค ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ไทย -  ญี่ปุ่น แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 77 นำโดย นายสิทธิชัย เทพภูษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมไว้อาลัยต่อ ฯพณฯ นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และข้าราชการได้เข้าร่วมไว้อาลัยต่อ ฯพณฯ นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งได้ถึงอนิจกรรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้ต้อนรับ พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ ซึ่งเดินทางมาราชการที่ญี่ปุ่นเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ (สาขาผู้ประกอบอาหารไทย)

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานกลุ่มรัฐสภาอาเซียน-ญี่ปุ่นและที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Hirofumi Nakasone ประธานกลุ่มรัฐสภาอาเซียน-ญี่ปุ่น (Chairman of Japan-ASEAN Inter-Parliamentary Exchange Group) และนาย Hiroto Izumi ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ เนื่องในโอกาสการครบวาระของนายบรรสาน บุนนาค ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

อธิบดี Southeast and Southwest Asian Affairs กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นาย Shigeki Takizaki อธิบดี Southeast and Southwest Asian Affairs กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสการอำลาตำแหน่งของนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม 2019 OSCE Asian Conference

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  ได้เข้าร่วมการประชุม 2019 OSCE Asian Conference ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น โดยได้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบาย digital economy ของไทยใน Session II ของการประชุมภายใต้หัวข้อ The digital economy as a driver for promoting cooperation, security, and growth

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา พร้อมด้วยผู้แทนทีมประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Norihisa Satake ผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ เพื่อแสดงความขอบคุณที่จังหวัดได้ให้ความร่วมมือกับไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการกีฬา อาทิ 1.) เมืองมิซาโตะ เป็นสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บตัวของนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยในการแข่งขันโอลิมปิก 2020 2.) เมืองโอดาเตะ ได้ลงนามในความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมกันพัฒนานักกีฬาผู้พิการด้านสมอง และ 3.) เมืองเซมโบคุจะเป็นพื้นที่ในการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาบอคเซียและ วีลแชร์บาสเก็ตบอลของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าแข่งขันพาราลิมปิก ผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะกล่าวด้วยว่า ไทยเป็นประเทศที่อาคิตะมีความร่วมมือด้านกีฬาที่ใกล้ชิดที่สุด

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ ๑๐

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้มอบหมายให้นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองชิสึโอกะ ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมมิตรภาพไทย-ชิสึโอกะ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ส.ค. ๖๒


Pages: 1 2 3 4 5 ... 182 Next