ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ GMMTV Exhibition in Japan

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ GMMTV Exhibition in Japan โดยมีนาย IMAI Yutaka, Corporate Director ของ TV Asahi Corporation ให้การต้อนรับ

นิทรรศการ GMMTV Exhibition in Japan เป็นความร่วมมือระหว่าง TV Asahi Corporation กับ บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด โดยจัดแสดงนิทรรศการของนักแสดงไทย 8 คน ที่กำลังได้รับความนิยมจากละคร 4 เรื่องของบริษัทฯ ขึ้นเป็นแห่งแรกนอกประเทศไทย ทั้งนี้ นอกจากกรุงโตเกียวแล้ว จะมีการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวที่เมืองฮาคาตะ เซนได โอซากา และนาโกยาอีกด้วย

คณะผู้บริหารของบริษัท Mitsubishi Electric เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นาย KURITA Shunji อดีต Senior General Manager ฝ่าย Global Strategic Planning & Marketing ซึ่งกำลังจะย้ายไปตำรงตำแหน่ง Vice President, Mitsubishi Electric Europe B.V. Corporate Office สหราชอาณาจักร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำนาย KIBUSHI Yoshiyuki ซึ่งมารับตำแหน่ง Senior General Manager ฝ่าย Global Strategic Planning & Marketing แทน

เอกอัครราชทูต เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทำบุญวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทำบุญวันสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต และนางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต กงสุล เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทำบุญวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ และวัดป่าพุทธรังษีอิบารากิ ตามลำดับ โดยงานสงกรานต์ในประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในญี่ปุ่นด้วย ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านกงสุลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ชาวไทยที่เข้าร่วมงานสงกรานต์ทั้ง 3 แห่งด้วย

ประธาน บริษัทคิโตคุ ชินเรียว เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นายมาโกโตะ ฮิรายามะ ประธานบริษัทคิโตคุ ชินเรียว จำกัด ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การนิยมข้าวหอมมะลิไทยในตลาดญี่ปุ่น

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) รุ่นที่ 81 โดยมีนางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต กงสุล ตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รุ่นที่ 82 เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตโรมาเนียเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดการประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats’ Eyes

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 นาง Tatiana IOSIPER เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศญี่ปุ่น ได้เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats’ Eyesซึ่งเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่นทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์

สมาชิกวุฒิสภา พรรค LDP เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิคของไทย

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สมาชิกวุฒิสภา สังกัดพรรค LDP 2 ท่าน ได้แก่ นาย OHNO Yatsutadaจากจังหวัดกิฟุ และนาย SAKAI Yasuyuki จากจังหวัดไอจิ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคและพาราลิมปิคกรุงโตเกียวในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ ในโอกาสนี้ ได้ส่งมอบหนังสือแสดงเจตนารมณ์ของสภาชิกวุฒิสภาของพรรค LDP ที่พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้นักกีฬาจากต่างประเทศสามารถเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงขอบคุณ นาย ABE Shinichi รองประธานและคณะผู้บริหารของบริษัท All Nippon Airways (ANA)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์และขอบคุณนาย ABE Shinichi รองประธานและคณะผู้บริหารของบริษัท All Nippon Airways (ANA) ในโอกาสที่ ANA เป็นสายการบินแรกที่ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยและต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 อนึ่ง ตั้งแต่เมษายน 2563

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“Animal Wonder Rezourt-Ichihara Elephant Country”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการทีมประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Animal Wonder Rezourt-Ichihara Elephant Country” ณ สวนสัตว์ Animal Wonder Rezourt เมืองอิชิฮาระ จังหวัดชิบะ 

เอกอัครราชทูตพบและให้โอวาทนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่มาศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น ทั่วประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วย นางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา นายร่มเดช พิศาลพงศ์อัครราชทูตที่ปรึกษาและนางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต กงสุล ร่วมพบนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 1- 3 ที่มาศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น รวม 34 คน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และนักเรียนทุนสถาบันโคเซ็น ที่มาศึกษาในหลายพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นได้แก่จ. อาโอโมริ จ. มิยางิจ. อิบารากิ จ. นีกาตะจ. เฮียวโกะ และจ. โอกายามะ โดยเอกอัครราชทูตได้ให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอของนักเรียนทุนเกี่ยวกับสิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย


Pages: 1 2 3 4 5 ... 208 Next