ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Tourism EXPO Japan 2018

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะผู้บริหารจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Tourism EXPO Japan 2018 ที่ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 61 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูตรักษาราชการ ได้ให้การต้อนรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) รุ่นที่ 88 ที่ได้รับคะแนนประเมินผลงานการศึกษากลุ่มในระดับดีเด่น ในโอกาสการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Training Program on Leadership Development ที่ The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ย. 61

ReCA บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 61 นาย Shohei Kuniya ประธาน Rehab-Care for ASIA และคณะผู้บริหาร ได้จัดการบรรยายสรุปที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่เน้นการผสมผสานระหว่างการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด โดยปัจจุบัน ReCA อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำร่องที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

อุปทูตฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูตฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จำนวน 23 คน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอาชีพข้าราชการ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต

อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับเชิญจากโรงเรียน Oin High School ไปบรรยาย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับเชิญจากโรงเรียน Oin High School ไปบรรยายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

นักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขันงาน Daihatsu Yonex Japan Open 2018

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นางธีรางกูร อุชิโนะ เลขานุการเอก ได้เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานต้อนรับคณะนักกีฬาแบดมินตันไทยที่เดินทางมาแข่งขันในงาน Daihatsu Yonex Japan Open 2018 โดยการแข่งขันดังกล่าวจะจัดขึ้นที่สนามกีฬา Musashino Forest Sport Plaza Main Arena กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 11- 16 กันยายน ซึ่งตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับนักกีฬาติดขอบสนามด้วยเช่นกัน

อุปทูตฯ ให้การต้อนรับพลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมาธิการฯ และคณะฯ

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูต ให้การต้อนรับพลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดบริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซาคุไดระประจำอำเภอซาคุ จังหวัดนากาโนะ

ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561 นายอะสึชิ ชิมาดะ ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคเพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในประเทศไทย และกิจกรรมของสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย


Pages: 1 2 3 4 5 ... 158 Next