ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Association (ALFS) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภรรยา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นาง FUJIMOTO Atsuko ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสและกรรมการของสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภรรยา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับผู้พิการ ภายใต้โครงการ 2020 Japan Barrier Free Project

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ต้อนรับ Ms.TANAKA Kaho ซึ่งมีภาวะ Rett Syndromeพร้อมด้วย Mrs.TANAKA Tomoko ผู้เป็นมารดาภายใต้โครงการ 2020 Japan Barrier Free Project เพื่อให้กำลังใจ Ms.TANAKA Kaho และครอบครัว ในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้พิการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

Mr. YOSHIDA Mabito Vice- Minister กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (MIC) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นาย YOSHIDA Mabito ปลัดกระทรวงกระทรวงกิจการภายในและ
การสื่อสาร (ดูแลการประสานนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

Representative Executive Officer (Co-COO) ดูแลด้านอาเซียนและโอเชียเนีย บริษัท Mitsubishi Motors ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นาย YATABE Yoichiro ตำแหน่ง Representative Executive Officer (Co-COO) ดูแลด้านอาเซียนและโอเชียเนีย บริษัท Mitsubishi Motors ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับแผนดำเนินการของบริษัท Mitsubishi Motors

Executive Liaison Director จาก Japan Association for the 2025 World Exposition ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นาย TORIYAMAHiroshi ตำแหน่ง Executive Liaison Director และนาย ADACHI Fumikazu ตำแหน่ง Liaison DirectorจากJapan Association for the 2025 World Exposition ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของการดำเนินการจัดงาน EXPO 2025

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนให้โครงการปักจิตปักใจ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายปณต เกียรติก้อง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบเงินสนับสนุนจำนวน 604,614 เยน (ประมาณ 170,000 บาท) ซึ่งเป็นเงินจากการจัดกิจกรรมการกุศลของกลุ่มคู่สมรสนักการทูตของไทยในกรุงโตเกียวร่วมกับสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ให้กับโครงการปักจิตปักใจ ณ อาคารสำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบเงิน

นาย KOBAYASHI Hideaki อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนาย TATSUMA Toshiro ศาสตราจารย์พิเศษ เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นาย KOBAYASHI Hideaki อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนาย TATSUMA Toshiro ศาสตราจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย Shoin และที่ปรึกษาศูนย์สื่อต่างประเทศ ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การแพทย์ สื่อมวลชน และความร่วมมือระดับท้องถิ่นระหว่างไทยและญี่ปุ่น


Pages: 1 2 3 4 5 ... 201 Next