ข่าวกิจกรรม


รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 60 นายภาสกร ศิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และได้รับฟังการชี้แจงนโยบายและงบประมาณของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560  คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และร่วมรับฟังบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น และแผนเตรียมรับมือกรณีเกิดภัยพิบัติ

งานเทศกาลไทย ณ เมืองโอซากา ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ 15 ณ สวนสาธารณะ Taiyo no Hiroba ปราสาทโอซากา โดยมีเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเขตคันไซ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศประจำนครโอซากาและผู้แทนจากเมืองโอซากา และประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด

การปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในกิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre) จัดกิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน ที่กรุงโตเกียว โดยได้มีการเชิญ ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Challenges for ASEAN in the Changing Global and Regional Landscape"

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ภายใต้หัวข้อ “การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น” โดยมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และนายเคนทาโร่ โซโนะอุระ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดและในโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บมจ. อมตะ หารือกับเมืองโยโกฮามะ เกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้พบหารือกับนาย Katsunori Watanabe รองนายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามะ ที่เมืองโยโกฮามะ

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งบริษัทคิโนะคุนิยะ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 60 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งบริษัทที่ฮับโปเอน โดยมีนาย มาซาชิ ทาคาอิ CEO และประธานบริษัทคิโนะคุนิยะ กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีแขกเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงาน Jazz Night at Royal Thai Embassy

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงาน Jazz Night at Royal Thai Embassy ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีคณะทูตานุทูตประจำกรุงโตเกียว ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่น บริษัทญี่ปุ่น และองค์กรญี่ปุ่นเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงาน ตามด้วยการแสดงของวง The Sound of Siam ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังมากกว่า 1 ชั่วโมง ตามด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ สวนญี่ปุ่นในทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

งานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมากร รองนายกรัฐมนตรี และผู้มีอุปการคุณต่องานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมากร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะศิลปิน นักแสดง และผู้มีอุปการคุณต่องานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 18 ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

งาน Thailand Cultural Event 2017 for Asia Pacific Ladies Friendship Society (ALFS)

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานจัดงานแสดงวััฒนธรรมไทย Thailand Cultural Event 2017 for Asia Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีสมาชิกสตรีของกลุ่ม ALFS เข้าร่วมประมาณ 100 คน


Pages: 1 2 3 4 5 ... 123 Next