ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น กลับไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Japan Airline

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยในญี่ปุ่นกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Japan Airline (JAL) เที่ยวบินที่ JL031 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.40 น. โดยจำนวนผู้โดยสารเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรตามศักยภาพของไทยในการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศต่อวัน ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ชาวไทยจากแถบคิวชู ซึ่งเมื่อวานฝนตกหนักมากสามารถฝ่าฟันมาขึ้นเครื่องบินกลับได้อย่างเรียบร้อยทันเวลาครบถ้วนทุกคน

เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้บริหารบริษัท Toyota Motor Corporation

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นาย Yoichi MIYAZAKI, Operating Officer ของบริษัท Toyota Motor Corporation และดำรงตำแหน่ง Chief Executive Officer ของ Asia Region ได้เขาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และทีมประเทศไทยฝ่ายเศรษฐกิจ ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่เป็น CEO ที่สิงคโปร์

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำญี่ปุ่น โดยในพิธี Dato' Kennedy Jawan เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำญี่ปุ่นในฐานะประธาน ACT คนปัจจุบัน ได้ส่งมอบค้อนประธาน ACT ให้แก่นาย Myint Thu เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่น ในฐานะประธาน ACT คนใหม่ในเชิงสัญลักษณ์ ทั้งนี้ ตำแหน่งประธาน ACT มีวาระ 6 เดือน โดยหมุนเวียนกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในญี่ปุ่น

ประธาน FEC เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นาย  Ken MATSUZAWA ประธาน The International Friendship Exchange Council (FEC) อดีตเอกอัครราชทูต  Hiroyuki YUSHITA และนาง Kyoko SONDA ประธานบริษัท Tokyo Medical Consulting ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง FEC และสถานเอกอัครราชทูตฯ ในอนาคต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น กลับไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยในญี่ปุ่นกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. โดยจำนวนผู้โดยสารเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรตามศักยภาพของไทยในการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศต่อวัน

ผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 Dr. ICHIMURA Koichi สถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และร่วมหารือเพื่อขยายความร่วมมือกับประเทศไทยด้านการทดลองด้านคลินิกด้านมะเร็ง และการศึกษาวิจัยมะเร็งในเด็ก ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในเรื่องนี้ต่อไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Japan Airline

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Japan Airline เที่ยวบินที่ JL031 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.40 น.

บริษัท Banpu Japan มอบถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือคนไทยในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นาย SHIMA Wataru ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท Banpu Japan K.K. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแจ้งความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ของบริษัท และได้มอบถุงยังชีพ (Survial bag) จำนวน 500 ถุง สำหรับช่วยเหลือคนไทยในประเทศญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น กลับไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Japan Airline

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Japan Airline เที่ยวบินที่ JL031 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.40 น.


Pages: 1 2 3 4 5 ... 199 Next