ข่าวกิจกรรม


Executive Officer, Deputy Chief Executive, Global Commercial Banking Business Unit ธนาคาร MUFG เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นาย MASAKI Hiroshi ตำแหน่ง Executive Officer, Deputy Chief Executive, Global Commercial Banking Business Unit ธนาคาร MUFG ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีถวายบังคม วางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีด้วย

อดีตประธาน JETRO กรุงเทพฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นาย MITSUMATA Hiroki อดีตประธาน JETRO กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่

Chief Representative ของ JICA ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นาย MORITA Takahiro ตำแหน่ง Chief Representative ของ JICA ประเทศไทยคนใหม่ และนางสาว MIYAZAKI Katsura อดีต Chief Representative ของ JICA ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นาย Héctor Alejandro Palma Cerna เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับฮอนดูรัส และความร่วมมือในกรอบพหุภาคี

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น รุ่น N700S

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยเข้าร่วมงานแนะนำรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น รุ่น N700S ตามคำเชิญจากสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ (International High-Speec Rail Association : IHRA) และบริษัท Central Japan Railway

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายสภาวะเศรษฐกิจไทยในยุค COVID-19 ในงานสัมมนาของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้รับเชิญจากสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) บรรยายเรื่องสภาวะเศรษฐกิจไทยในยุค COVID-19 ให้แก่สมาชิกKeidanren กว่า 70 คน โดยมีนาย SUZUKI Yoshihisa (President & CEO, ITOCHU Corporation)และนาย OHYAGI Shigeo (Senior Advisor,Chairman of Advisory Board Teijin Limited)ประธาน Japan-Thailand Trade and Economic Committee"  เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายมิ้น ตู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่น โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น พร้อมด้วยภริยา และผู้แทน เข้าร่วมด้วย และได้มอบโล่ที่ระลึกซึ่งสลักชื่อพร้อมลายมือชื่อของเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ให้แก่เอกอัครราชทูตมิ้น ตู ในโอกาสอำลาตำแหน่ง งานเลี้ยงอาหารค่ำครั้งนี้ช่วยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิก

เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะรองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองซัปโปโร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIBATA Ryu รองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับจังหวัดฮอกไกโดในยุค New Normal และการสรรหากงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองซัปโปโร


Pages: 1 2 3 4 5 ... 203 Next