ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือข้อราชการกับ รมต. กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Keiichi Ishii รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว ที่กระทรวงที่ดินฯ

คณะนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับคณะนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2560

คณะจากสภากาชาดไทยเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะจากสภากาชาดไทย นำโดย นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นตามโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2017

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา พร้อมด้วยภริยานักการทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2017” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานก่อตั้งบริษัท MinebeaMitsumi

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานฉลองการก่อตั้งบริษัท MinebeaMitsumi ซึ่งเป็นการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท Minebea กับบริษัท Mitsumi ที่โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ตามคำเชิญของนาย Yoshihisa Kainuma ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ โอกาสนี้ มีนักธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยเข้าเย่่ี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2560 นายอะสึชิ ชิมาดะ ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและกิจกรรมของสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย

คณะ ศอ. บต. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 คณะจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ. บต.) นำโดยนายประสิทธิ์ ชูเมือง รองเลขาธิการ ศอ. บต. ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้หารือข้อราชการและการประสานความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและ ศอ. บต.

อัครราชทูตที่ปรึกษาและกงสุลเข้าคารวะนายกเทศมนตรี เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ กงสุล เข้าคารวะนายกเทศมนตรี เมืองฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว เพื่อหารือ แจ้งความคืบหน้าและขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกเรื่องการสร้างวัดป่าพุทธรังษีโตเกียว ทดแทนที่เสียหายจากเพลิงไหม้

รองปลัดธานีฯ เข้าร่วมการเสวนา International Economic Forum on Asia ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 60 นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ "The Challenge of Sustainable Cities: Building inclusive urban infrastructure to withstand disaster risks" ในการประชุม "International Economic Forum on Asia ครั้งที่ 1" ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามคำเชิญของ OECD Development Center (DEV)

ข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Japan Foundation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดโอกาสให้ ร.ท.หญิง วรรษมน สุวรรโณ ข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Japan Foundation ให้เดินทางไปศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ นครโอซากา เป็นระยะเวลา 8 เดือน


Pages: 1 2 3 4 5 ... 121 Next