ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนการประชุม 20th Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนการประชุม 20th Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือเพื่อการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยสันติของภูมิภาคเอเชีย

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมรับมือภัยพิบัติ เนื่องในโอกาสวันเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมรับมือภัยพิบัติ เนื่องในโอกาสวันเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม

เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan : TNJ) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางวีริน ทาเคดะ ประธานเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan : TNJ) และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และได้ประชุมหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ

ประธานบริษัท Toyota Motor Asia Pacific และ Deputy Chief Executive Officer ฝ่ายจีนและเอเชีย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นาย Susumu Matsuda ประธานบริษัท Toyota Motor Asia Pacific  และ Deputy Chief Executive Officer ฝ่ายจีนและเอเชีย บริษัท Toyota Motor ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง โดยแจ้งว่าไทยยังคงเป็น Hub ที่สำคัญในการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันและรถยนต์ Hybrid

นายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นาย Hiroaki Shikida ส.จ. Kanagawa และนายกสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย สมาชิกสภาจังหวัดคะนะกะวะบางส่วนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแจ้งเรื่องสมาชิกใหม่ ภายหลังการเลือกตั้ง ส.จ. Kanagawa เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

บริษัท AEON เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายโยโคโอะ  ฮิโรชิ ตำแหน่ง Chairman AEON 1% Club Foundation และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่เอกอัครราชทูตฯได้เข้าร่วมงานครบรอบ30ปี AEON 1% Club เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIOZAKI Yasuhisa

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย SHIOZAKI Yasuhisa เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานของ Japan Foundation ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงส่งผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 แห่งในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมงานของ Japan Foundation ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงส่งผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 แห่งในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ในโอกาสที่คณะผู้บริหารได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นตามคำเชิญของ Japan Foundation เพื่อเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้หน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้ง สถานทูต


Pages: 1 2 3 4 5 ... 190 Next