ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น ร่วมวางพวงมาลาและถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 21 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสครบ 120 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีและร่วมกันถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุมทางไกล ASEAN Committee in Tokyo (ACT)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมประชุม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ครั้งที่ 300 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนาย Myint Thu เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่นเป็นประธาน และที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองภายในของญี่ปุ่นและประเด็นในภูมิภาค ทั้งนี้ การประชุมจัดเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Executive Officer, Deputy Chief Executive, Global Commercial Banking Business Unit ธนาคาร MUFG เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นาย MASAKI Hiroshi ตำแหน่ง Executive Officer, Deputy Chief Executive, Global Commercial Banking Business Unit ธนาคาร MUFG ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีถวายบังคม วางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีด้วย

อดีตประธาน JETRO กรุงเทพฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นาย MITSUMATA Hiroki อดีตประธาน JETRO กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่

Chief Representative ของ JICA ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นาย MORITA Takahiro ตำแหน่ง Chief Representative ของ JICA ประเทศไทยคนใหม่ และนางสาว MIYAZAKI Katsura อดีต Chief Representative ของ JICA ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นาย Héctor Alejandro Palma Cerna เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับฮอนดูรัส และความร่วมมือในกรอบพหุภาคี

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น รุ่น N700S

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยเข้าร่วมงานแนะนำรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น รุ่น N700S ตามคำเชิญจากสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ (International High-Speec Rail Association : IHRA) และบริษัท Central Japan Railway

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายสภาวะเศรษฐกิจไทยในยุค COVID-19 ในงานสัมมนาของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้รับเชิญจากสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) บรรยายเรื่องสภาวะเศรษฐกิจไทยในยุค COVID-19 ให้แก่สมาชิกKeidanren กว่า 70 คน โดยมีนาย SUZUKI Yoshihisa (President & CEO, ITOCHU Corporation)และนาย OHYAGI Shigeo (Senior Advisor,Chairman of Advisory Board Teijin Limited)ประธาน Japan-Thailand Trade and Economic Committee"  เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว


Pages: 1 2 3 4 5 ... 203 Next