ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นาย Tom D. Kijiner เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือกับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการเดินทางสำหรับประชาชนระหว่างสองประเทศ

ประธานมูลนิธิ Hiroshima Peace Culture เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นาย KOIZUMI Takashi ประธานมูลนิธิ Hiroshima Peace Culture เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำองค์กร Mayors for Peace รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือเพื่อขยายเครือข่ายระดับเมืองในการส่งเสริมความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ปัจจุบัน มี 16 เมืองในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยเข้าร่วมองค์กร Mayors for Peace เช่น กรุงเทพมหานคร จ.กาญจนบุรี จ.กาฬสินธุ์ จ.จันทบุรี จ.ชลบุรี จ.เชียงใหม่ จ.บุรีรัมย์ เป็นต้น

กรรมการผู้จัดการ OISCA องค์กรพัฒนาเอกชนของญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นาย NAGAISHI Yasuaki กรรมการผู้จัดการและเลขาธิการ Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement (OISCA) องค์กรพัฒนาเอกชนของญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาสังคมของ OISCA ในประเทศไทย

เอกอัครราชทูตฯ และภริยาต้อนรับเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำญี่ปุ่นและภริยา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา ต้อนรับนายโซ ฮาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่น และนางเล เล วาร์ ภริยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตเมียนมาฯ เข้าเยี่ยมคารวะภายหลังเข้ารับตำแหน่ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น (National Cancer Center Japan หรือ NCC) ตามคำเชิญของ Dr. Hitoshi NAKAGAMA ประธานศูนย์มะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ มอบรางวัลแด่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “Thai Select Best Photo Campaign”

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ และนายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว ร่วมมอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศไทย ให้แก่นาย TOMOYOSHI Kota ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “Thai Select Best Photo Campaign” โดยถ่ายภาพอาหารไทยจากร้าน Soi Gapao จ. คานากาวะ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมชม MI-Garden GINZA by Mitsubishi Motors

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต และนางกนกพร โชติปาล อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน)ได้เข้าเยี่ยมชม MI-Garden GINZA by Mitsubishi Motors โดยมีนาย YATABE Yoichiroตำแหน่ง Representative Executive Officer (Co-COO) ดูแลด้านอาเซียนและโอเชียเนีย บริษัท Mitsubishi Motorsต้อนรับและบรรยายสรุป

คณะผู้บริหาร IHRA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตกียว

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายSHUKURI Masafumi ประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ (International High-Speed Rail Association หรือ IHRA) นายTorkel PATTERSON รองประธาน IHRA พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแสดงความขอบคุณที่เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นรุ่น N700S เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม Small Interest Group ภายใต้สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม Small Interest Group (SIG) Leaders’ Get Together Meeting ภายใต้สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ  โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย

งานสัมมนาออนไลน์ของ Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS)

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสำนักงาน ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำกรุงโตเกียว ได้ร่วมกับ Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) และศาสตราจารย์ ดร. SUKEGAWA Seiya มหาวิทยาลัย Kokushikan จัดการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “นโยบาย EEC และ Thailand 4.0 ภายหลังจากการปรับคณะรัฐมนตรี” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 คน


Pages: 1 2 3 4 5 ... 205 Next