ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบถ้วยรางวัลมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ให้นักซูโม่ที่ชนะเลิศการแข่งขันซูโม่ประจำเดือนมกราคม 2564

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้มอบถ้วยรางวัล “มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น” ให้แก่ DAIEISHO นักซูโม่จากจังหวัดไซตามะ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน New Year Grand Sumo Tournament ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ สนามกีฬาซูโม่แห่งชาติเรียวโงะกุ กรุงโตเกียว ทั้งนี้ DAIEISHO เป็นนักซูโม่จากจังหวัดไซตามะคนแรกที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับสูงสุดของ Grand Sumo Tournament

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำกรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีสับเปลี่ยนผู้บัญชาการ United Nations Command-Rear (UNCR) ที่ Yokota Air Base กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ นาวาอากาศ เอกธนศักดิ์บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีสับเปลี่ยนผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติส่วนหลัง (United Nations Command-Rear : UNCR) ณ ฐานทัพอากาศโยโกตะ กรุงโตเกียว ในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกกองกำลังสหประชาชาติ

JATA สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตฯ สำหรับ JATA International Newsletter January’s Edition

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์แก่ นาย Hiroshi SAWABE ผู้อำนวยการบริหาร และนางสาว MATSUOKA Maya ผู้จัดการฝ่ายการท่องเที่ยวต่างประเทศสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Association of Travel Agents หรือ JATA)

เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำญี่ปุ่นรวมทั้งนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนายโมเทกิ โทชิมิตสึ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ณ Iikura Guest House กรุงโตเกียว โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมด้วย เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะในโอกาสที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประเทศ

เยาวชนชั้น ป.2 สัมผัสเอกลักษณ์มวยไทย พร้อมกับทำความรู้จักกับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษา UMENOKI เขตคิตะ กรุงโตเกียว ได้ทำความรู้จักกับประเทศไทย อาหารไทย และวัฒนธรรมไทย พร้อมสัมผัสเอกลักษณ์ของกีฬามวยไทย ในฐานะที่โรงเรียน UMENOKI จะส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในช่วงการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารของ JBIC

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperationหรือ JBIC)ในการลงทุนด้านพลังงาน และแนวโน้มที่จะขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่สาม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมบทบาทอาเซียนในญี่ปุ่นระหว่างการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 301 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 301 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายโซ ฮาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธาน เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน บทบาทของอาเซียนในบริบทนโยบายการต่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศมหาอำนาจอื่น ๆ ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในญี่ปุ่น เป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เชื่อมสัมพันธ์กับเยาวชนญี่ปุ่นที่โรงเรียนประถมศึกษา Kogai กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับเชิญให้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน Kogai เขต MInato กรุงโตเกียว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น โดยมีนางสาวอุรวัชร สุกแสงดาวอัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นล่าม” ให้แก่ Tokyo University of Foreign Studies

เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นล่าม” ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ของ Tokyo University of Foreign Studies ทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับชมกว่า 20 คน


Pages: 1 2 3 4 5 ... 206 Next