ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงขอบคุณ นาย ABE รองประธานและคณะผู้บริหารของบริษัท All Nippon Airways (ANA) Shinichi

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์และขอบคุณนาย ABE Shinichi รองประธานและคณะผู้บริหารของบริษัท All Nippon Airways (ANA) ในโอกาสที่ ANA เป็นสายการบินแรกที่ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยและต่างชาติในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 อนึ่ง ตั้งแต่เมษายน 2563

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“Animal Wonder Rezourt-Ichihara Elephant Country”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการทีมประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Animal Wonder Rezourt-Ichihara Elephant Country” ณ สวนสัตว์ Animal Wonder Rezourt เมืองอิชิฮาระ จังหวัดชิบะ 

เอกอัครราชทูตพบและให้โอวาทนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่มาศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น ทั่วประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วย นางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา นายร่มเดช พิศาลพงศ์อัครราชทูตที่ปรึกษาและนางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต กงสุล ร่วมพบนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 1- 3 ที่มาศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น รวม 34 คน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และนักเรียนทุนสถาบันโคเซ็น ที่มาศึกษาในหลายพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นได้แก่จ. อาโอโมริ จ. มิยางิจ. อิบารากิ จ. นีกาตะจ. เฮียวโกะ และจ. โอกายามะ โดยเอกอัครราชทูตได้ให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอของนักเรียนทุนเกี่ยวกับสิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย

ผู้บริหาร ANA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นาย ABE Shinichi รองประธาน (ดูแลด้านการตลาด) และคณะผู้บริหารของบริษัท All Nippon Airways (ANA) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผลต่อธุรกิจการบิน เอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีรับผิดชอบงาน World Expo 2025

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม2564 นาย INOUE Shinji รัฐมนตรีรับผิดชอบการจัดงาน World Expo 2025 ต้อนรับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตลิทัวเนีย สิงคโปร์ และสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทน ร่วมงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตลาวประจำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น รวมทั้งนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนฯ ร่วมงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวิโรด สุนดารา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำญี่ปุ่น โดยมีนายโซ ฮาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตอาเซียนฯ ได้มอบโล่ที่ระลึกซึ่งสลักชื่อพร้อมลายมือชื่อของเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ให้แก่เอกอัครราชทูตวิโรดฯ งานเลี้ยงอำลาครั้งนี้ช่วยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  

เอกอัครราชทูตฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียวเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นาย Héctor Alejandro Palma Cerna เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือกับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับฮอนดูรัส และความร่วมมือในกรอบพหุภาคีในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฮอนดูรัสฯ ขอบคุณในไมตรีจิตของรัฐบาลไทยที่ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุเฮอริเคน Eta และพายุเฮอริเคน Iota ในฮอนดูรัสเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563  

นาย NITORI Akio, Chairman and CEO บริษัทNitori Holdings Co.,Ltd. และภรรยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตฯ และภรรยา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นาย NITORI Akio, Chairman and CEOบริษัท Nitori Holdings Co.,Ltd. พร้อมด้วยภรรยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภรรยา ที่เรือนรับรอง Shikoso ของบริษัทNitoriโดยมีนาย SHIRAI Toshiyuki, President and COO บริษัท Nitori Holdings Co.,Ltd. เข้าร่วมด้วยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขวดพลาสติกของบริษัท Siam Nitori ในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในญี่ปุ่นกับข้าราชการรุ่นพี่ที่เคยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวให้โอวาทและข้อคิดในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทย หลังจากนั้น ข้าราชการจากสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงโตเกียวที่เคยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในญี่ปุ่นได้ร่วมพูดคุยและเล่าประสบการณ์ต่างๆ กับนักเรียนทุน

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งที่ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับนายSanjivGunasekara เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำญี่ปุ่น
ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งที่ญี่ปุ่น สองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย - ศรีลังกาและระหว่างศรีลังกา - ญี่ปุ่นตลอดจนความร่วมมือในภูมิภาค


Pages: 1 2 3 4 5 ... 207 Next