ข่าวกิจกรรม


ประธาน Tokyo SME Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

08/05/2019

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นาย Yoshiyuki Fukuda ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตได้อำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าให้เจ้าหน้าที่ที่จะไปประจำการที่ไทย

Tokyo SME Support Center คือองค์กรภายใต้สำนักงานบริหารมหานครกรุงโตเกียว โดยมีหน้าที่หลักในการสนับสนุน SMEs ในกรุงโตเกียว อาทิ ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง business matching นอกจากนี้ ได้เปิด Thailand Branch Office ในวันที่ 23 ธ.ค. 2558 ซึ่งเป็นสำนักงานต่างประเทศแห่งแรก ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกสิกรไทย และ Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute in Bangkok (TIRI)
Back to the list