ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์น

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าพบนาย Kaoru Shimazaki อธิบดีกรมพิธีการทูต เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเดินทางมารับหน้าที่ใหม่ และได้เข้าพบนาย Akitaka Saiki ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

อุปทูตเข้าเยี่ยมชมวัด Nenbutsushu Sampozan Muryujuji

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และนายดุสิต เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา  ได้เข้าเยี่ยมชมวัด Nenbutsushu Sampozan Muryujuji จ. เฮียวโกะ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้น Kudan เยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมต้น Kudan กรุงโตเกียว จำนวน 5 คน พร้อมกับอาจารย์จากโรงเรียน ได้เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยตามข้อมูลที่ตนได้หามา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 อุปทูต ภควัต ตันสกุล ให้การต้อนรับ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันที่ 13-16 ม.ค. 2559

อุปทูตเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารกสิกรไทย ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 อุปทูต ภควัต ตันสกุล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารกสิกรไทย ณ กรุงโตเกียว แห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารโทระโนะมงฮิลส์ ชั้นที่ 18

นักเรียนจากมหาวิทยาลัย Bunkyo จังหวัดคานากาวะ เยี่ยมชมสถานทูต

เมื่อวันที่ 7 มกราคม นักเรียน 7 คนพร้อมกับอาจารย์ ยาซูโกะ ชิโอะซาวะ จากมหาวิทยาลัน Bunkyo จังหวัดคานากาวะ ได้เข้ามาเยี่ยมที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สถานทูตต้อนรับ

งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายเคนซาคุ โมริตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ ที่ศาลาว่าการจังหวัดชิบะ เพื่ออำลาในโอกาสที่จะพ้นหน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจำญี่ปุ่น

การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเมจิ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว บรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงสถานการณ์การเมือง/เศรษฐกิจไทย และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในปัจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยเมจิ วิทยาเขตอิสึมิ

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว จัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้นที่สวน Kasai Rinkai Park


Pages: Prev. 1 ... 100 101 102 103 104 ... 185 Next