ข่าวกิจกรรม


เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศและคณะข้าราชการ นายทหารนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 59 พล.อ.ท. ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. และคณะข้าราชการ นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 70 รวม 75 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง และความมั่นคงในประเทศญี่ปุ่น

อัครราชทูตเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1  ให้แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 31 คน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมไซตามะ-ไทย

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "อดีต - ปัจจุบัน - และก้าวต่อไปของความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย - ญี่ปุ่น" ในโอกาสการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมไซตามะ - ไทย ตามคำเชิญของนายโทชิโนริ ฮาระ ประสมาคมฯ และประธานบริษัท Bushu Gas จำกัด ที่โรงแรม Kawagoe Tobu จังหวัดไซตามะ

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกเทศมนตรีเมือง Nikko จังหวัด Tochigi

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้พบหารือกับนายมะสะโอะ คะวะอิ (Mr. Masao Kawai) ที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกเทศมนตรีเมือง Nikko จังหวัด Tochigi และอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำบรูไน เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมือง Nikko ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่มืชื่อเสียงของญี่ปุ่นกับประเทศอาเซียน

รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2559 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะข้าราชการที่เข้าอบรมหลักสูตร “ นักบริหารการคมนาคมระดับสูง “ รุ่นที่ 1 รวม 29 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น  และได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบริบทสภาพสังคม

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและภริยา เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท Life Support.com จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ไทยนิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยในญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับแผนกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับบริษัท Life Support.com จำกัด รวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในญี่ปุ่นอีกด้วย

เลขาธิการศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่นพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 59 นายมะสะทะคะ ฟุจิตะ เลขาธิการศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Centre) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ

ผู้บริหารบริษัท NEC Corporation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นาย Takeshi Tsukamoto รองประธานฝ่ายธุรกิจนานาชาติ บริษัท NEC Corporation ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำกิจการของบริษัทในญี่ปุ่นและในประเทศไทย

ผู้บริหารระดับสูงของปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 นายกลินท์ สารสิน ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานกับราชการและกิจการสาธารณะบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) / ประธานสมาคมไทย-ญี่ปุ่น/ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Nikken Sekkei จำกัด

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Tadao Kamei ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Nikken Sekkei จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ที่สำนักงานใหญ่ กรุงโตเกียว


Pages: Prev. 1 ... 100 101 102 103 104 ... 200 Next