ข่าวกิจกรรม


การบรรยายสรุปภารกิจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แก่นักศึกษาฝึกงาน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวเปิดการบรรยายสรุปภารกิจสถานเอกอัครราชทูตฯ และให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งจากมหาวิทยาลัยในไทยและญี่ปุ่น

รมว.กระทรวงศึกษาธิการเข้าพบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 59 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบหารือกับนายฮิโระชิ ฮะเสะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กีฬา และวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – ญี่ปุ่น

งานแสดงศิลปะ Setouchi Triennale 2016

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Setouchi Triennale Summer Session 2016 "Setouchi Asia Village” ณ บริเวณ Sun Port Takamatsu เมืองทาคามัตสึ จ. คากาวะ โดยมี นายชิโร ซาโดชิม่า เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ซึ่งเป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ เข้าร่วมด้วย ภายในงานมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลาย อาทิ หัตถกรรมจักรสาน การทอผ้าไหม การแกะสลัก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินจากนานาประเทศ รวมถึงศิลปินไทย นายนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ซึ่งได้จัดแสดงผลงาน “OK Tower” บนเกาะเมกิชิม่า ซึ่งเป็นหนึ่งเกาะในทะเลเซโตะ

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศและคณะข้าราชการ นายทหารนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 59 พล.อ.ท. ฌเณศ ชลิตภิรัติ จก.ยศ.ทอ. และคณะข้าราชการ นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 70 รวม 75 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง และความมั่นคงในประเทศญี่ปุ่น

อัครราชทูตเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1  ให้แก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 31 คน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมไซตามะ-ไทย

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "อดีต - ปัจจุบัน - และก้าวต่อไปของความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย - ญี่ปุ่น" ในโอกาสการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมไซตามะ - ไทย ตามคำเชิญของนายโทชิโนริ ฮาระ ประสมาคมฯ และประธานบริษัท Bushu Gas จำกัด ที่โรงแรม Kawagoe Tobu จังหวัดไซตามะ

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกเทศมนตรีเมือง Nikko จังหวัด Tochigi

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้พบหารือกับนายมะสะโอะ คะวะอิ (Mr. Masao Kawai) ที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกเทศมนตรีเมือง Nikko จังหวัด Tochigi และอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำบรูไน เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมือง Nikko ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่มืชื่อเสียงของญี่ปุ่นกับประเทศอาเซียน

รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2559 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ รองปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะข้าราชการที่เข้าอบรมหลักสูตร “ นักบริหารการคมนาคมระดับสูง “ รุ่นที่ 1 รวม 29 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น  และได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบริบทสภาพสังคม

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและภริยา เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท Life Support.com จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ไทยนิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยในญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับแผนกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับบริษัท Life Support.com จำกัด รวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในญี่ปุ่นอีกด้วย

เลขาธิการศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่นพบเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 59 นายมะสะทะคะ ฟุจิตะ เลขาธิการศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Centre) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวและรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ฯ


Pages: Prev. 1 ... 101 102 103 104 105 ... 201 Next