ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมารุโอกะมินามิ เมืองซะไก เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมารุโอกะมินามิ เมืองซะไก จังหวัดฟุกุอิ จำนวน 10 คนได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา

เอกอัครราชทูตฯ ทดลองใช้บริการ easy check in and fast bag drop ของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายบรรสาน บุนนาค ทดลองใช้บริการ Easy Check in and Fast Bag Drop หรือการเช็คอินด้วยตนเองและรับบัตรที่นั่งผ่านเครื่องอัตโนมัติ ของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองการประชุมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้แทนจาก 10 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 43

รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนเมืองทสึคุบะ จังหวัดอิบารากิ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59 ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนเมืองทสึคุบะ จังหวัดอิบารากิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Tsukuba Science City เพื่อศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านนวัตกรรม และนำแบบอย่างการก่อตั้งเมืองไปปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 59 เวลา 09.30 น.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22 ที่โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือระหว่างอาหารกลางวันกับนายโยชิฮิเดะ สุกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ หารือกับรองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้หาหรือกับรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์สิริมา บุนนาค รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์กิจการผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์กิจการผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ

อัครราชทูตร่วมไว้อาลัยและวางพวงหรีดให้แก่ช้างฮานาโกะ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเดินทางไปเยือนสวนสัตว์อิโนะคะชิระ เพื่อพบผู้อำนวยการสวนสัตว์

อัครราชทูต มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 76

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณและให้โอวาทแก่สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 76 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ


Pages: Prev. 1 ... 102 103 104 105 106 ... 198 Next