ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ฯพณฯ  นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 276) โดยในการประชุมมีเอกอัครราชทูตประจำประเทศอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทและความตระหนักรู้ต่ออาเซียนในญี่ปุ่น ในโอกาสที่ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อปลายปีที่แล้ว

ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้บริจาคเงินรายได้จากงานการกุศล

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้บริจาคเงินรายได้จากงานการกุศล Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Bazaar 2016 ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ และวัดพระบาทน้ำพุ

ประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงสากล (IHRA) เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายมะสะฟุมิ ชุคุริ ประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงสากล  (IHRA) เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในด้านการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรม Workshop สอนวาดภาพสีน้ำ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 59 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้จัดกิจกรรม Workshop สอนวาดภาพสีน้ำ โดยมีอาจารย์ อดิศร พรศิริกาญจน์ นักวาดภาพสีน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นวิทยากร

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประจำจังหวัดโทยามะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประจำจังหวัดโทยามะ จำนวน 25 คนได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุเอะโนะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายโทชิมิทสึ โดอิ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุเอะโนะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เพื่อแจ้งข่าวการตั้งท้องของช้างพังอุทัย ที่รัฐบาลไทยได้มอบเป็นที่ระลึกให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2546

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพวาดสีน้ำภายใต้ชื่อ “Flowers of Her Majesty Queen Sirikit”

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพวาดสีน้ำภายใต้ชื่อ “Flowers of Her Majesty Queen Sirikit” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวันที่ 12 ส.ค. 2559

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 09.30 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีถวายพระพรและถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

พิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนะงะซะกิ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองนะงะซะกิ ณ อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของการทิ้งระเบิดดังกล่าว

โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 2

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการช่วยเหลือ และส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 -11 สิงหาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้เชิญคณะจิตแพทย์ มาให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัวเป็นรายบุคคลและเป็นวิทยากรการอบรม


Pages: Prev. 1 ... 104 105 106 107 108 ... 207 Next