ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างบริษัท เฟรนด์ จำกัด และ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบริษัท เฟรนด์ จำกัด และ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Green Earth Festival for the International Day of Forests 2016

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยาได้เข้าร่วมงาน Green Earth Festival for the International Day of Forests 2016 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่นกับ Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement-International (OISCA)

CEO for Asia & Oceania Bloc. ของบริษัท Itochu Corporation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นาย Yuki Fukuda จากบริษัท Itochu Corporation ได้มาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่ง CEO for Asia & Oceania Bloc. และ Executive Advisory Officers for CP & CITIC Operations ที่ประเทศสิงคโปร์

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Mega Event & Festivals Business Forum & Matching

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Mega Event & Festivals Business Forum & Matching ณ ห้อง South Peacock โรงแรม Imperial

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) คณะเจ้าหน้าที่ของ
สสปน. และผู้แทนภาคเอกชนไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ แด่ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ จิโร ทากาโนะ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ แด่ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ จิโร ทากาโนะ รองประธานเครือมหาวิทยาลัยโตไก

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะ อัครราชทูต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานฉลองการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนของมูลนิธิ Hitachi Global Partnership ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าร่วมงานฉลองการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนของมูลนิธิ Hitachi Global Partnership ประจำปี 2559


Pages: Prev. 1 ... 105 106 107 108 109 ... 196 Next