ข่าวกิจกรรม


งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. นายบรรสาน บุนนาคเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานธนาคาร Hokuto

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto พร้อมด้วยนาย Tadanari Ishii

คณะผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 35 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 คณะผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 35 นำโดยนางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

รองประธานบริษัทมารูเบนิเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายมิจิฮิโกะ โอตะ รองประธานบริษัทมารูเบนิ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำบริษัทและหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจในประเทศไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.59 เวลา 14.25 น. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนาย Kiyoshi Ueda ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ

กรรมการบริหาร บริษัท Sumitomo Corporation ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559 นาย Masao Tabuchi กรรมการบริหาร บริษัท Sumitomo Corporation และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดโดยบริษัทยามาโมริ จำกัด

อัครราชทูตเข้าร่วมเปิดงานเทศกาลอาหารไทยและเบียร์ 2016

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยเปิดงานเทศกาลอาหารไทยและเบียร์ 2016 ณ สวนสาธารณะฮิบิยะ กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิและนายกเทศมนตรีเมืองนาโกยา

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิเดอากิ โอมุระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ และนายทาคาชิ คาวามุระ นายกเทศมนตรีเมืองนาโกยา

ภริยาเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และตัวแทนจากสถานทูตที่เป็นประเทศสมาชิกสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) เข้าร่วมงาน Check Sharing Ceremony

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และตัวแทนจากสถานทูตที่เป็นประเทศสมาชิกสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) เข้าร่วมงาน Check Sharing Ceremony ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS)


Pages: Prev. 1 ... 108 109 110 111 112 ... 205 Next