ข่าวกิจกรรม


เยาวชนจากโครงการ Little Ambassador Summer Program เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เยาวชนจากโครงการ Little Ambassador Summer Program จำนวน 29 คนพร้อมผู้ปกครอง เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม


Pages: Prev. 1 ... 110 111 112 113 114 ... 184 Next