ข่าวกิจกรรม


งานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นที่ศึกษาภาษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนภาษาไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทย สะท้อนความคิดเห็นผ่านบทสุนทรพจน์ภาษาไทย และทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอะโอโมริเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 นายอิคุโอะ ซาซากิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอะโอโมริ พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมผู้ส่งออกแอปเปิ้ล


Pages: Prev. 1 ... 113 114 115 116 117 ... 178 Next