ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ข้าว” ภายใต้ชื่อ “Thai Festival 2015: Have a RICE Day “ เนื่องจากปีนี้เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ซึ่งพ้องกับภาษาและธรรมเนียมเรียกประเพณีการฉลองครบรอบอายุ 88 ปี ของญี่ปุ่นว่า Beiju (อ่านว่า เบจุ) ซึ่งมีอักษรคันจิแปลว่า ข้าว รวมอยู่ด้วย


Pages: Prev. 1 ... 114 115 116 117 118 ... 184 Next