ข่าวกิจกรรม


นักเรียนไทยจากโครงการแลกเปลี่ยน NIYE Junior Program 2015 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนไทยโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น NIYE Junior Program 2015 จำนวน 6 คนพร้อมกับผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่จาก Independent Administrative Organization National Institution for Youth Education เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตร Joint Degree Program ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายภัควัต ตันสกุล อัครราชทูต เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตร Joint Degree Program ระหว่างคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. อาคิตะ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ. อาคิตะ ตามคำเชิญของนาย Ishii Tadanari นายกสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย เพื่อบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-จังหวัดอาคิตะ”

พิธีร่วมลงนามการจัดทำความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting Mechanism (JCM) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศญี่ปุ่น

พิธีมอบภาพวาดสีน้ำมันช้างไทย Hanako-Playground

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบภาพวาดสีน้ำมันช้างไทยฮานาโกะ "Hanako-Playground" ซึ่งองค์กร Bridge Asia Foundation และ Academy of Asian Arts and Culture

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ The International Friendship Exchange Council (FEC)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจไทย รวมถึงภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แก่สมาชิก The International Friendship Exchange Council (FEC)

งานถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนจากสำนักงานต่างๆ ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เขตนาริตะ จ.ชิบะ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Shinjoushiritsu Meirin เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน ชินโจวชิริซึเมอิริง จ.ยามากาตะ จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) นำโดย นายฮิโรชิ ทาคาดะ Chairman & CEO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

คณะเจ้าหน้าที่จากสภาจังหวัดคานากาวะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คณะเจ้าหน้าที่จากสภาจังหวัดคานากาวะ นำโดย นายฮิโรอากิ ชิคิดะ สมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะและประธานสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย สมาชิกจังหวัดคานากาวะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว


Pages: Prev. 1 ... 114 115 116 117 118 ... 196 Next