ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ The International Friendship Exchange Council (FEC)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจไทย รวมถึงภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แก่สมาชิก The International Friendship Exchange Council (FEC)

งานถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนจากสำนักงานต่างๆ ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เขตนาริตะ จ.ชิบะ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Shinjoushiritsu Meirin เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียน ชินโจวชิริซึเมอิริง จ.ยามากาตะ จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว

องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) นำโดย นายฮิโรชิ ทาคาดะ Chairman & CEO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

คณะเจ้าหน้าที่จากสภาจังหวัดคานากาวะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คณะเจ้าหน้าที่จากสภาจังหวัดคานากาวะ นำโดย นายฮิโรอากิ ชิคิดะ สมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะและประธานสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย สมาชิกจังหวัดคานากาวะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

กิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการของเยาวชนไทยจากโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42 ณ National Olympics Memorial Youth Center กรุงโตเกียว

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคารวะนายอากิระ อามาริ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของญี่ปุ่น โดยเอกอัครราชทูตได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการบรรลุข้อตกลงของ TPP

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล บี เอ็น เอช เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นางสาวจินดารัตน์ องค์วรโสภณ Senior Marketing & PR Manager และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล บี เอ็น เอช ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและจังหวัดมิเอะ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีนายฟูมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นและนายเออิเคอิ ซูซูกิ ผู้ว่าราขการจังหวัดมิเอะ เป็นเจ้าภาพ

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมบรรยายในสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น”

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น” ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา


Pages: Prev. 1 ... 117 118 119 120 121 ... 199 Next