ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ แถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ร่วมมือที่สำคัญของไทย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยด้วย การแถลงข่าวได้รับการตอบรับอย่างดี มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 20 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับหน่วยงานท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในญี่ปุ่น สมาคมมิตรภาพเกี่ยวกับไทยในจังหวัดต่างๆ ในญี่ปุ่น และจังหวัดต่างๆ

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคาวะนายมาซาอากิ ยามาซากิ ประธานวุฒิสภา เพื่อแนะนำตัวและพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและความร่วมมือต่อกันในด้านต่างๆ ในภายภาคหน้า

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วได้เข้าพบปะกับนายชินจิโร โคอิซูมิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการฟื้นฟู และได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายประเด็น อาทิ การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับรองประธานบริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำกับนายมิจิฮิโกะ โอตะ รองประธานบริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น และได้หารือเกี่ยวกับการขยายโอกาสของสินค้าไทยในญี่ปุ่น และกิจการของบริษัท มารูเบนิ ในประเทศไทย

เอกอัครราชทูตฯ พบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้พบปะหารือกับนายยาสุฮิสะ ชิโอซากิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสำหรับนักวิจัยโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนและไก่

เมื่อเย็นวันที่ 26 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสำหรับนักวิจัยไทยและญี่ปุ่นที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนและไก่ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Toshi Centre Hotel กรุงโตเกียว

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ACT Family Day 2015

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2015 สถานเอกอัครราชทูตลาว ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพจัดงาน ACT Family Day 2015 ณ สถานเอกอัครราชทูตลาว


Pages: Prev. 1 ... 118 119 120 121 122 ... 196 Next