ข่าวกิจกรรม


บริษัท กูเซน จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายฮิโรคาสึ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท กูเซน จำกัด และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เพื่อแนะนำตัวและแนะนำรายการโทรทัศน์ “สุโก้ยแจแปน”

The Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะนักเรียนไทยในทุนโครงการ The Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour พร้อมผู้ดูแลนักเรียน จำนวน 10 คน ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

กรรมการผู้จัดการ Nomura Holdings และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2558 นายชินอิจิ มิสึโนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท Nomura Holdings พร้อมด้วยนายจิโร่ ยามากุจิ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์เอเชีย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

คณะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ ในโอกาสที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมด้านกฎหมายและวิชาการกับหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 1 ต.ค. 2558

กลุ่มสมาคม Tokorozawa International Family เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 กลุ่มสมาคม Tokorozawa International Family (TIF) จังหวัดไซตามะ จำนวน 35 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

เอกอัครราชทูตฯ แถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ร่วมมือที่สำคัญของไทย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยด้วย การแถลงข่าวได้รับการตอบรับอย่างดี มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 20 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับหน่วยงานท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดสัมมนาระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในญี่ปุ่น สมาคมมิตรภาพเกี่ยวกับไทยในจังหวัดต่างๆ ในญี่ปุ่น และจังหวัดต่างๆ

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เข้าเยี่ยมคาวะนายมาซาอากิ ยามาซากิ ประธานวุฒิสภา เพื่อแนะนำตัวและพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและความร่วมมือต่อกันในด้านต่างๆ ในภายภาคหน้า

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วได้เข้าพบปะกับนายชินจิโร โคอิซูมิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการฟื้นฟู และได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายประเด็น อาทิ การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับรองประธานบริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำกับนายมิจิฮิโกะ โอตะ รองประธานบริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น และได้หารือเกี่ยวกับการขยายโอกาสของสินค้าไทยในญี่ปุ่น และกิจการของบริษัท มารูเบนิ ในประเทศไทย


Pages: Prev. 1 ... 120 121 122 123 124 ... 199 Next