ข่าวกิจกรรม


กิจกรรม ACT Golf Tournament 2015

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 นายภควัต  ตันสกุล อัครราชทูต เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำทีมนักกีฬาทีมประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม ACT Golf Tournament 2015 ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศญี่ปุ่น

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 88 พรรษา

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการไทยในญี่ปุ่น จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว โดยมีคณะทูต ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศในญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน

พระราชสาสน์สมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา นาย Yoshitaka Akimoto สมุหพระราชพิธี พระราชวังอิมพีเรียลได้อัญเชิญข้อความพระราชสาสน์จากสมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

นักเรียนโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) จำนวน 140 คน ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย โดยมีนายภควัต ตันสกุล อัครราชทูตฯ

โครงการ Global School Lunch ที่โรงเรียนชั้นประถมศึกษา Koyamadai

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญจากโรงเรียนชั้นประถมศึกษา Koyamadai เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว ในการเข้าร่วมกิจกรรม Global School Lunch

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2558 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของภาครัฐ และภาคเอกชนของญี่ปุ่น ตลอดจนบรรยายเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของไทยให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับฟัง

เอกอัครราชทูตฯ บรรยายในงานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการไปลงทุนในไทย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เดินทางไปบรรยายในงานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการไปลงทุนในไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย JETRO โดยมีทั้งบริษัทที่ได้ลงทุนและวางแผนจะลงทุนในประเทศไทยหลายบริษัทเข้าร่วมรับฟัง

อัครราชทูตเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ ศ. ซาโตชิ โอมุระ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายภัควัต ตันสกุล อัครราชทูต เป็นตัวแทนเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เชิญดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ซาโตชิ โอมุระ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยา / แพทย์ศาสตร์ ประจำปี 2558

นักเรียนไทยจากโครงการแลกเปลี่ยน NIYE Junior Program 2015 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนไทยโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น NIYE Junior Program 2015 จำนวน 6 คนพร้อมกับผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่จาก Independent Administrative Organization National Institution for Youth Education เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ


Pages: Prev. 1 ... 123 124 125 126 127 ... 206 Next