ข่าวกิจกรรม


12.7 เอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่ รมว.แรงงาน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อเป็นเกียรติแก่นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 15 ณ นครเกียวโต ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2554

12.5 กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยประจำนครนาโงยาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทยแก่นายทาคายาสุ มิวะ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทยประจำนครนาโงยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นกรณีพิเศษที่นายมิวะได้ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ราชการไทยตลอดระยะเวลา 51 ปีที่ดำรงตำแหน่ง

12.5 พระราชสาสน์สมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายทาเคคาซุ คาวามุระ สมุหพระราชพิธีพระราชวังอิมพีเรียล เชิญข้อความพระราชสาสน์สมเด็จพระจักรพรรดิถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

12.5 บริษัท Yamakuchi มอบผ้าทอพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นายฮิเดโอะ ยามาคุจิ ประธานและเจ้าของบริษัท Yamakuchi จังหวัดยามากาตะ เข้าพบนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูลเอกอัครราชทูตฯ และภริยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อมอบผ้าทอพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ผ้าดังกล่าวทอด้วยระบบเทคโนโลยีระดับสูงที่ใช้ในการผสมด้วย 9 สีและผลิตเพียงชิ้นเดียว            

12.4 ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส และชุมชนไทยในญี่ปุ่นร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาที่วัดปากน้ำนาริตะ จังหวะชิบะ และวัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียววัดปากน้ำนาริตะ จังหวะชิบะวัดปากน้ำนาริตะ จังหวะชิบะ  วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว


Pages: Prev. 1 ... 137 138 139 140 141 ... 158 Next