ข่าวกิจกรรม


ออท.เข้าพบประธานคณะกรรมาธิการฯ

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบนาย Hirohiko Nakamura ประธานคณะกรรมาธิการพิเศษเกี่ยวกับความช่วยเหลือในการพัฒนาวุฒิสภาของญี่ปุ่นที่ทำเนียบประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น

ภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เป็นตัวแทนภริยาคณะทูตานุทูต 15 ประเทศ มอบเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าญี่ปุ่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เป็นตัวแทนภริยาคณะทูตานุทูต 15 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว พม่า นิวซีแลนด์ มองโกเลีย มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มอบเงินสด จำนวน 1,729,850 เยน จากการจัด งาน Friends for Friends Charity Bazaar ที่ ASEAN-Japan Center เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ให้กับองค์กร Ashinaga Ikueikai ของญี่ปุ่น เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าญี่ปุ่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2554

NHK Culture Center เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2554 นางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ต้อนรับสมาชิก NHK Culture Center จำนวน 80 คน (วันละ 40 คน)         ในโอกาสเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต โดยหลังจากที่ผู้เข้าร่วมได้รับชมนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดีวีดีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยแล้ว     นางอุมาพรได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้จัดเตรียมอาหารไทยและสินค้าพื้นบ้านของไทยให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสความเป็นไทยอีกด้วย                            

Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Cheque Sharing Ceremony

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2554 กลุ่มคู่สมรสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ นำโดยนางอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาเอกอัครราชทูตฯได้เข้าร่วมพิธี Cheque Sharing Ceremony ของสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ที่ สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศญี่ปุ่น            หลังจากคำกล่าวของเอกอัครราชทูตปากีสถานและนางอุมาพร ได้มีการจัดฉายประมวลภาพความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในเขตโทโฮขุของประเทศสมาชิก      นอกจากนี้ ได้มีการจัดสรรเงินบริจาคและรายได้จากกิจกรรมการกุศลต่างๆ ของสมาคมให้กับประเทศสมาชิก แต่สมาชิกหลายประเทศแจ้งว่าในปีนี้จะบริจาคเงินให้ประเทศญี่ปุ่นซึ่งประสบภัยพิบัติรุนแรง

งานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทย 2011

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต กล่าวเปิดงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทย 2011ซึ่งจัดขึ้นที่สวนอุเอโนะ ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2554โดยวงดนตรีเครื่องสายของสถานเอกอัครราชทูตร่วมแสดงดนตรีไทยในงานดังกล่าวด้วยงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมไทย 2011จัดโดยคณะกรรมการจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศและโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยนานาชาติ  (International Thai Dance Academy)ซึ่งมีการจัดแสดงและแนะนำศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายประเภทภายในงาน


Pages: Prev. 1 ... 141 142 143 144 145 ... 151 Next