ข่าวกิจกรรม


2014.05.14 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัด Tochigi

    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติฤศงค์ เอกอัครราชทูต ได้เดินทางเยือนจังหวัดโทจิกิ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Takejiro Baba รองผู้ว่าราชการจังหวัด Tochigi โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าเกษตรระหว่างกันให้มากขึ้น

2014.05.14 เอกอัครราชทูตร่วมงาน World Orchid 2014 in Romantic Mura

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติฤศงค์ เอกอัครราชทูต ได้กล่าวเปิดงาน World Orchid 2014 in Romantic Mura ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ณ จังหวัดโทจิกิงาน World Orchid 2014 in Romantic Mura เป็นงานจัดแสดงดอกกล้วยไม้ของผู้เลี้ยงกล้วยไม้มือสมัครเล่นชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในภูมิภาคคันโต โดยในปีนี้ ได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมนำดอกกล้วยไม้สายพันธุ์ไทยมาจัดแสดง มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก

2014.05.09 ข้าราชการไทยได้รับประกาศนียบัตรจบการอบรมโครงการศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยกระทรวงการต่างประเทศญึ่ปุ่น

วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 น.ส.ปิยวรรณ รักพาณิชย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้รับประกาศนียบัตรจบการอบรมโครงการศึกษาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักการทูตและข้าราชการต่างชาติ ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นร่วมกับมูลนิธิญี่ปุ่น  โดยน.ส.ปิยวรรณได้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม และนโยบายการทูตญี่ปุ่นที่ศูนย์มูลนิธินานาชาติสาขาคันไซเป็นเวลา 8 เดือนโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยปีนี้นับเป็นครั้งที่ 33 สำหรับนักการทูต และครั้งที่ 17 สำหรับข้าราชการ มีนักการทูตต่างชาติ 29 คนและมีข้าราชการต่างชาติ 10 คน รวมทั้งหมด 39 คนที่เข้าร่วมโครงการ

2014.05.03 เทศกาล Hiroshima Flower Festival 2014

       เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้เข้าร่วมงานเทศกาล Hiroshima Flower Festival 2014 และเยี่ยมชมคูหาของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตให้การสนับสนุนการออกคูหาประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยภายในงาน เทศกาล Hiroshima Flower Festival เป็นเทศกาลประจำปีของ จ.ฮิโรชิมะ ที่สำคัญเทศกาลหนึ่ง มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000,000 คนต่อปี ภายในคูหาของสมาคมฯ ได้จำหน่ายมะม่วงและสับปะรดนางแลที่ได้รับการพัฒนาในโครงการการขยายผลด้านการตลาดสินค้าสับปะรดผลสดไทยเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สรวมศิริ เป็นหัวหน้าโครงการฯ

2014.04.25 Minister attended the Information Security Awareness Seminar

On 25 April 2014, Mr. Singtong Lapisatepun, the Minister of the Royal Thai Embassy, Tokyo, attended the Information Security Awareness Seminar, which was organized by the National Information Security Center (NISC) and ASEAN-Japan Center. In this occasion, the Minister was a representative of the Royal Thai Government in receiving the animation DVD which was made by ASEAN member states and Japan, to raise the awareness of importance of information security, to make known of the existence of cyber threats among electronic gadget-users such as smart phone users, and to provide fundamental knowledge as to how to prevent oneself from being a victim and being stolen personal information from the cyber criminals.

2014.04.28 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ให้การต้อนรับนางสาว บัณฑรโฉม แก้วสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและคณะ พร้อมทั้งบรรยายสรุป หัวข้อ “ระบบการบริหารจัดการของสถานเอกอัครราชทูต” ณ สถานเอกอัครราชทูต    ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้โครงการการประชุมและติดตามการปฏิบัติงานในเชิงลึกของกลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ณ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557

2014.04.26 เอกอัครราชทูตฯ เปิดงาน Thai Fair 2014 ที่ห้างสรรพสินค้า AEON สาขา Makuhari-Shintoshin

         เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ผู้ช่วยทูตทหารบกฯ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thai Fair 2014 ที่ห้างสรรพสินค้า AEON สาขา Makuhari-Shintoshin ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยบริษัท AEON Retails เป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ ได้ร่วมมือกับสำนักงานด้านเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ของไทยในศูนย์การค้าและซูเปอร์มาร์เกตในเครือ AEON รวมกว่า 3,500 แห่ง ในช่วงวันที่ 25 - 27 เมษายน 2557 และมีสินค้าพิเศษคือพุดดิ้งมะม่วง ซึ่งทำจากมะม่วงไทย โดยเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีส่วนในการทดลองชิมด้วย

2014.04.26 เอกอัครราชทูตฯ เปิดงาน Thai Fair 2014 ที่ห้างสรรพสินค้า AEON สาขา Makuhari-Shintoshin

         เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ผู้ช่วยทูตทหารบกฯ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thai Fair 2014 ที่ห้างสรรพสินค้า AEON สาขา Makuhari-Shintoshin ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยบริษัท AEON Retails เป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ ได้ร่วมมือกับสำนักงานด้านเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ของไทยในศูนย์การค้าและซูเปอร์มาร์เกตในเครือ AEON รวมกว่า 3,500 แห่ง ในช่วงวันที่ 25 - 27 เมษายน 2557 และมีสินค้าพิเศษคือพุดดิ้งมะม่วง ซึ่งทำจากมะม่วงไทย โดยเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีส่วนในการทดลองชิมด้วย

2014.04.24 Thai Curry Night in Tokyo

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับบริษัท ยามาโมริ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแกงไทยสำเร็จรูป และบริษัท คิโตคุชิเรียว จำกัด ผู้นำเข้าข้าวไทย จัดงาน Thai Curry Night in Tokyo ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูต ธนาธิป อุปัติศฤงค์ และประธานของทั้งสองบริษัทได้กล่าวต้อนรับ และได้แนะนำเครื่องหมาย “Thai Delicious” ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ตั้งขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยเพื่อรับรองอาหารไทยที่ได้มาตรฐานรสชาติตามแบบฉบับไทย ส่วนบริษัท อิเคมิทสึ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้การสนับสนุนเบียร์ไทยและเครื่องดื่มต่างๆ ในงาน     นอกจากจะได้จัดเตรียมอาหารไทย โดยเฉพาะแกงไทย และเครื่องดื่มไทยต่างๆ ภายในงานแล้ว ยังได้จัดการแสดงโขน มวยไทย การแสดงดนตรีไทย และการสาธิตนวดไทยให้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน อาทิเช่น เอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นจากประเทศต่างๆ บุคคลที่ทำงานในแวดวงเกี่ยวกับประเทศไทย หรือจำหน่ายสินค้าอาหาร และสื่อมวลชน ได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

2014.04.25 อัครราชทูตได้เข้าร่วมสัมมนาการเพิ่มการตระหนักด้านความมั่นคงข้อมูล(Information Security Awareness Raising Seminar)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมสัมมนาการเพิ่มการตระหนักด้านความมั่นคงข้อมูล (Information Security Awareness Raising Seminar) ซึ่งร่วมจัดโดย National Information Security Center (NISC) และ ASEAN-Japan Centre ของญี่ปุ่น และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการรับมอบแผ่นดีวีดีวีดิทัศน์อะนิเมชั่น เกี่ยวข้องกับการเพิ่มการตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันในการใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ เช่น สมาร์ทโฟน เป็นต้น รวมถึงวิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวจากผู้ไม่ประสงค์ดี


Pages: Prev. 1 ... 142 143 144 145 146 ... 197 Next