ข่าวกิจกรรม


การประชุมเชิงวิชาการโดยสถาบันมั่นพัฒนา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงวิชาการ Sustainable Development Conference ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างชาติประจำญี่ปุ่น (Foreign Correspondents Club of Japan - FCCJ)

นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลาย Sapporo-Eiai เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลาย Sapporo-Eiai จ.ฮอกไกโด จำนวน 7 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษา

นักเรียนโรงเรียนมัธยม Wakayama มหาวิทยาลัย Kinki เยือนสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนมัธยม Wakayama มหาวิทยาลัย Kinki จำนวน 10 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับต่างชาติ โดยนักเรียนได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ ที่ปรึกษา

Tokyo International Film Festival 2014 “CROSSCUT ASIA #1 Thai Fascination”

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองเปิดตัวโครงการ “CROSSCUT ASIA #1 Thai Fascination”


Pages: Prev. 1 ... 142 143 144 145 146 ... 205 Next