ข่าวกิจกรรม


2014.04.23 นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลาและคณะรับฟังการบรรยายจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา พร้อมคณะรวม 65 คน ได้เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นของญี่ปุ่น และแนวทางการส่งเสริมสินค้า OTOP ของไทยในญี่ปุ่น โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับบคณะ และนายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) บรรยายให้แก่คณะ

2014.04.21 อัครราชทูตบรรยายเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเรื่องการท่องเที่ยวในฮอกไกโด

      เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้รับเชิญจากกลุ่มผู้แทนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮอกไกโดในกรุงโตเกียว ให้บรรยายเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยเรื่องการท่องเที่ยวในฮอกไกโด ณ โรงแรม Monterey Hanzoumon      อัครราชทูตฯ กล่าวว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในหลายด้านมีส่วนทำให้ไทยมีทัศนคติที่ดีต่อญี่ปุ่น ทั้งมิตรภาพในระดับราชวงศ์และในระดับประชาชน ความสัมพันธ์ด้านการค้า รวมทั้งในฐานะเพื่อนแท้ยามยากดังเห็นได้จากช่วงที่ทั้งสองต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงประสบภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาเยือนฮอกไกโดมากขึ้น นอกจากฮอกไกโดจะประชาสัมพันธ์จุดขายของตนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นหลายๆ ด้านประกอบด้วย เช่น ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต่างกันไปตามวัย วัฒนธรรมอาหาร และการจับจ่ายซื้อของของชาวไทย ค่านิยม และธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาพุทธ เป็นต้น

2014.04.21 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกเทศมนตรีเขตชิบุยะและหัวหน้าฝ่ายพิธีกรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Toshitake Kuwahara นายกเทศมนตรีเขตชิบุยะ และนาย Hideki Ito หัวหน้าฝ่ายพิธีกรุงโตเกียว และคณะ เพื่อขอบคุณกรุงโตเกียวและเขตชิบุยะที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียวมาโดยตลอด และขอรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีเช่นเคยในการจัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2557 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ สำหรับรายละเอียดการจัดงานเทศกาลไทยติดตามได้จาก http://www.thaifestival.jp/

2014.04.21 อัครราชทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมบรรยายให้แก่คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งเดินทางมาขอรับฟังบรรยายเรื่อง Smart City ของญี่ปุ่น ภายใต้หลักสูตรอาเซียนศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โครงการ ASEAN Community Studies Group (ACSG) โดยมีนายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม บรรยายในหัวข้อดังกล่าวใหัแก่คณะ  

2014.04.16 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นชิตะโคจิเยือนสถานเอกอัครราชทูต

       เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 จากโรงเรียนมัธยมต้นชิตะโคจิ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเทะ จำนวน 6 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรมทัศนศึกษา โดยนักเรียนได้รับชมดีวีดีเกี่ยวกับประเทศไทย จากนั้น นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก ได้ตอบคำถามนักเรียนเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทย ธงชาติไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำคนญี่ปุ่น และความคาดหวังต่อนักเรียนมัธยมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์

2014.04.08 สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS

     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยาเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยภริยานักการทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2014” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสังคมและบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติในภูมิภาค

2014.04.17 โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยกักคุเงย์นำคณะโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

       เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยกักคุเงย์นำคณะโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงรายเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับ      โรงเรียนสาธิตฯ รับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเข้าศึกษาระดับมัธยมปลายมาเกือบ 40 ปี โดยในปี 2557 โรงเรียนทั้งสองแห่งเริ่มโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างกัน หลังมีความร่วมมือกันในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (SSH: Super Science High School) เมื่อปี 2556

2014.04.04 ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะจากกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานไทยในญี่ปุ่น นอกจากนี้ คณะยังมีกำหนดเข้าหารือเกี่ยวสถานการณ์แรงงานไทยในญี่ปุ่นกับองค์กร IMM Japan พร้อมทั้งเยี่ยมแรงงานไทยในต่างจังหวัดของ ญี่ปุ่น ในจังหวัดชิซุโอกะ เป็นต้น อีกด้วย

2014.03.31 เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 คณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จำนวน  8 นาย นำโดยพลโททลวงรณ วรชาติ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตทั้งนี้ คณะฯ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 70 นายอยูในระหว่างการศึกษาสภาพทางยุทธศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2557

2014.03.31 เด็กไทยได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 44

       เด็กชายเจตน์ วนาสิน  (Jate Vanasin) อายุ 6 ปี ได้รับรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น จากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 44 จัดโดยมูลนิธิการศึกษาด้านศิลปะในญี่ปุ่น (Biiku Bunka Kyokai) ผลงานที่ชื่อว่า “Dragon Factory” ของเด็กชายเจตน์ เป็นผลงาน 1 ใน 10 ชิ้นที่ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคัดเลือกจากผลงานทั้งหมด 60,206  ชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจาก 38 ประเทศ ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก เป็นผู้รับรางวัลแทนเด็กชายเจตน์ฯ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะได้ส่งมอบให้กับเด็กชายเจตน์ฯ ต่อไป


Pages: Prev. 1 ... 143 144 145 146 147 ... 197 Next