ข่าวกิจกรรม


พิธีสักการะและถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต นำคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยในญี่ปุ่น

งานไทยแฟร์ในงานสวนดอกไม้เคโอ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมงาน “สยามเมืองยิ้ม ดอกไม้และพฤกษา” ซึ่งเป็นงานไทยแฟร์ที่จัดขึ้นในสวนดอกไม้เคโอ เมืองโจฟุ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557

นักศึกษาไทยที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเมจิเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์เคนอิจิ เอโต จากมหาวิทยาลัยเมจิ กรุงโตเกียว นำคณะนักศึกษาไทย จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน และนักศึกษาปริญญาตรีโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปีจำนวน 8 คน

GLOBAL FESTA JAPAN 2014

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเทศกาลประจำปี Global Festa ตามคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทยจำนวน 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557  นายธนาธิป อุปัติศฤงค์  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2557 หลักสูตรช่างฝืมืออาหารไทย จำนวน 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน


Pages: Prev. 1 ... 143 144 145 146 147 ... 205 Next