ข่าวกิจกรรม


2014.03.25 ชมรมยูเนสโกเยาวชนคาชิวะเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

      เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 สมาชิกจากชมรมยูเนสโกเยาวชนคาชิวะ จ. ชิบะ จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต และรับฟังการบรรยายเรื่องความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต รวมทั้งได้รับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย สมาชิกชมรมฯ ได้ตั้งคำถามหลากหลายประเด็น อาทิเช่น กีฬายอดนิยมของไทย ผลผลิตทางการเกษตร ชุดประจำชนเผ่าพื้นเมือง และสังคมที่ประชากรเกิดน้อยและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น

2014.03.19 งานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาที่เข้าประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยครั้งที่ 8

      เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา นำโดยอาจารย์เคียวโกะ ฟุนาดะ หัวหน้าภาควิชาภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนักศึกษาที่เข้าประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต      เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่คณาจารย์ได้จัดกิจกรรมซึ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น และทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น        การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนักศึกษาทั้งสิ้น 17 คนจาก 7 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียวภาษาต่างประเทศ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยโอซากา (จังหวัดโอซากา) มหาวิทยาลัยซึคุบะ (จังหวัดอิบารากิ) มหาวิทยาลัยเคโอ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยเมจิ (กรุงโตเกียว) มหาวิทยาลัยริสึเมคัง (จังหวัดเกียวโต) และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา (จังหวัดชิบะ) โดยนักศึกษาได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ความรัก” 

2014.03.27 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและคณะ

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าไทย - ญี่ปุ่น และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางพาราและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้แก่นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและคณะ ซึ่งเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ ณ หอประชุมของสถานเอกอัครราชทูตฯโดยในการบรรยายดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะ และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวขอบคุณและแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้นนายไผท สุขสมหมาย ได้บรรยายให้คณะรับทราบข้อมูล รวมทั้งโอกาสในการประกอบธุรกิจในญี่ปุ่นโดยเน้นธุรกิจยางและสินค้าพื้นเมือง โดยมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง ดำเนินหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

2014.03.16 สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกคูหาในงานกิจกรรม “Beach Volleyball in Shinagawa”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Beach Volleyball in Shinagawa” ณ ถนนจูโอ หน้าสถานีโออิมาจิ เขตชินางาวะ ซึ่งจัดโดยเขตชินางาวะและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชินางาวะ เพื่อแนะนำและสาธิตการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เนื่องจากเขตชินางาวะจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงโตเกียว ปี 2020สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประจำกรุงโตเกียวของประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตชินางาวะ หรือมีความเกี่ยวข้องกับเขตชินางาวะ รวม 8 แห่ง ได้ร่วมออกร้านเพื่อให้ประชาชนญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยในเขตชินางาวะได้สัมผัสวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ออกร้านจำหน่ายไก่ปิ้งที่ใช้ไก่สดจากประเทศไทยเป็นวัตถุดิบ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

2014.03.26 อัครราชทูตร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำโดยนางยุพา ศิรประภาพร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเดินทางมาเยือนญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีรู้จำเสียงพูดมาใช้สนับสนุนการจัดทำรายงานการประชุม ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2557

2014.03.26 คณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับนายดิสทัต โหตระกิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2557 การเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในการนี้ คณะฯ ได้เข้าฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการจัดทำร่างกฎหมาย ณ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม และระบบการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายเป็นภาษาต่างประเทศ ณ กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่น

2014.03.24 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ประธานบริษัท Kashima

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นาย Shigehiro Kashima ประธาน นาย Hiromasa Kashima, Executive Director และเจ้าหน้าที่ของบริษัท Kashima ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าอัญมณีขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ซึ่งนำเข้าอัญมณีจากไทยมาจำหน่ายในญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี เพื่อแสดงความขอบคุณที่บริษัทฯ เชิญเอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โอคายามา เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่อุดหนุนอัญมณีไทย เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

2014.03.17 คณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมการกงสุลเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้งและคณะ พร้อมด้วยนางสาวพรพรรณ บัวเกิด รองอธิบดีกรมการกงสุล และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 14 คน ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์สำหรับคนไทยที่พำนักในญี่ปุ่น โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และสังเกตการณ์การดำเนินการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งกำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่พำนักในญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2557ทั้งนี้ คณะฯ ได้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเพื่อสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2557

2014.03.17 การมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่องค์กร HELP Asian Women’s Shelter ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 14.30 น. นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศไทยมอบเงินบริจาค จำนวน 628,930 เยน (ประมาณ 200,000 บาท) ให้แก่องค์กร HELP (Housing in Emergency of Love and Peace) Asian Woman’s Shelter ซึ่งเป็นองค์กรประชาสังคมที่ให้การช่วยเหลือสตรีและเด็กนานาชาติ ณสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรฯ โดยมี Ms. Masako SATAKE ตำแหน่ง Chairman of the Board of Directors และ Ms. Hiroko UEDA ตำแหน่ง Director เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว          HELP มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) และเหยื่อการค้ามนุษย์ในญี่ปุ่น โดยให้คำปรึกษาและให้ที่พักพิงแก่สตรีและเด็กที่ประสบปัญหาในญี่ปุ่น ที่ผ่านมา HELP ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็กประมาณ 200 รายต่อปี และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานโดยตรงกับ HELP อย่างใกล้ชิด และผ่านอาสาสมัครกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) ในการให้ความช่วยเหลือแก่หญิงไทยและเด็กไทยที่ประสบปัญหา          ทั้งนี้ ผู้ต้องการขอรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือจาก HELP สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 03-3368-8855 โดยมีบริการเป็นภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาล็อก

2014.03.10 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในตอนค่ำของงาน Japan ASEAN Business Seminar

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในตอนค่ำของงาน Japan ASEAN Business Seminar ซึ่งจัดโดย Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ) ณ ศูนย์ประชุม  Tokyo International Forum โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆในอาเซียนมากมายเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่นซึ่งยาวนานกว่า 40ปี  และได้มีการพัฒนาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  และมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในปี 2015 ได้ถือกำเนิดขึ้น จุดแข็งของแต่ละประเทศจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่บริษัทขนาดกลางและย่อมของญี่ปุ่น(SMEs) ที่จะสามารถขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียน ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่าง อาเซียน-ญี่ปุ่น จะสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบ WIN-WIN และจะส่งผลให้อาเซียนนั้นเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต


Pages: Prev. 1 ... 144 145 146 147 148 ... 196 Next