ข่าวกิจกรรม


2014.03.17 การมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่องค์กร HELP Asian Women’s Shelter ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 14.30 น. นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศไทยมอบเงินบริจาค จำนวน 628,930 เยน (ประมาณ 200,000 บาท) ให้แก่องค์กร HELP (Housing in Emergency of Love and Peace) Asian Woman’s Shelter ซึ่งเป็นองค์กรประชาสังคมที่ให้การช่วยเหลือสตรีและเด็กนานาชาติ ณสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรฯ โดยมี Ms. Masako SATAKE ตำแหน่ง Chairman of the Board of Directors และ Ms. Hiroko UEDA ตำแหน่ง Director เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว          HELP มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) และเหยื่อการค้ามนุษย์ในญี่ปุ่น โดยให้คำปรึกษาและให้ที่พักพิงแก่สตรีและเด็กที่ประสบปัญหาในญี่ปุ่น ที่ผ่านมา HELP ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็กประมาณ 200 รายต่อปี และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานโดยตรงกับ HELP อย่างใกล้ชิด และผ่านอาสาสมัครกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) ในการให้ความช่วยเหลือแก่หญิงไทยและเด็กไทยที่ประสบปัญหา          ทั้งนี้ ผู้ต้องการขอรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือจาก HELP สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 03-3368-8855 โดยมีบริการเป็นภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาล็อก

2014.03.10 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในตอนค่ำของงาน Japan ASEAN Business Seminar

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในตอนค่ำของงาน Japan ASEAN Business Seminar ซึ่งจัดโดย Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ) ณ ศูนย์ประชุม  Tokyo International Forum โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆในอาเซียนมากมายเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่นซึ่งยาวนานกว่า 40ปี  และได้มีการพัฒนาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  และมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในปี 2015 ได้ถือกำเนิดขึ้น จุดแข็งของแต่ละประเทศจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่บริษัทขนาดกลางและย่อมของญี่ปุ่น(SMEs) ที่จะสามารถขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียน ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่าง อาเซียน-ญี่ปุ่น จะสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบ WIN-WIN และจะส่งผลให้อาเซียนนั้นเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

2014.03.10 อัครราชทูต บรรยาย ณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่10 มีนาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้บรรยาย ในหัวข้อ“สิ่งที่ต้องการให้ญี่ปุ่นปรับเปลี่ยน ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน” ให้แก่ข้าราชการของสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในการสัมมนาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคม สำนักคณะรัฐมนตรี อัครราชทูตได้กล่าวถึงประสบการณ์ในช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม 2554 และสถานการณ์ความช่วยเหลือจากประเทศไทยในขณะนั้น

2014.03.06-07 NHK Culture Center เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 6 และ 7 มีนาคม 2557 นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยาเอกอัครราชทูตฯได้ให้การต้อนรับ สมาชิก NHK Culture Center จำนวน 27 คนและ 24 คนตามลำดับที่ได้ไปเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและความเป็นมาของทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ อีกทั้งได้จัดแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมอาหารไทยและสินค้าพื้นบ้านของไทยให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสความเป็นไทยอีกด้วย

2014.03.04 อัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 30 ปี ของการจัดตั้งองค์กร Soroptimist International of Musashino

4 มีนาคม 2557 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 30 ปี ของการจัดตั้งองค์กร Soroptimist International of Musashino  ณ โรงแรม New Otani กรุงโตเกียว Soroptimist International of Musashino เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็ก และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ Soroptimist International of Musashino  ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้แก่กลุ่มเวลาวารี ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครไทยที่ให้ความช่วยเหลือสตรีในญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

2014.03.10 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ออกรายการโทรทัศน์ Shop Channel ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไทย

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ Shop Channel ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี ซึ่งจำหน่ายสินค้าทางโทรทัศน์ ออกอากาศตลอด 24 ชม. เพื่อร่วมออกอากาศในรายการ ซึ่งได้จัดรายการพิเศษ Special Thai Day- Blooming with Charm แนะนำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไทย เช่น อาหารไทย ผลไม้ไทย ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของไทย ตลอดวันที่ 10 มี.ค. 2557 ทั้งวันเอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณผู้ชมที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของไทย ซึ่งมีคุณภาพและความเป็นเอกลักษณ์ และภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเชิญชวนผู้ชมร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะโยโยงิ โตเกียว ระหว่างวันที่ 17 - 18 พ.ค. 2557 ซึ่งจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยที่หลากหลาย รวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่น่าสนใจ

2014.03.06 เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานแถลงข่าว ไทยนำทัพอาเซียนส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วนยานยนต์ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงานแถลงข่าว ไทยนำทัพอาเซียนส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วนยานยนต์ญี่ปุ่น (Thailand: Leading the Pack in ASEAN, Supporting Japans Investment in Auto Parts ณ โรงแรม Imperial, Tokyo โดยงานแถลงข่าวดังกล่าวมีบริษัท Reed Tradex ซึ่งเป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้าชั้นนำของไทยเป็นผู้จัด เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในไทย โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทย ผู้แทน Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN (SMRJ) และผู้แทนมหาวิทยาลัย Tokyo Fuji ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการแถลงข่าวดังกล่าวด้วยเอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งมีความแน่นแฟ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าลำดับต้นและนักลงทุนอันเดับหนึ่งของไทยมาเป็นเวลานาน โดยอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นเสาหลักของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของไทยกับญี่ปุ่น โดยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญและพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 40 ปี ปัจจุบัน ไทยมีการผลิตที่มีคุณภาพ มีแรงงานที่มีทักษะสูง เป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับที่ 9 ของโลก ซึ่งบริษัทผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นทุกบริษัท รวมทั้งบริษัทรถยนต์ของยุโรปล้วนแต่ให้ความมั่นใจในการตั้งโรงงานผลิตในไทย และมี SMEs ญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เข้าไปลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลไทยไทยยังมีนโยบายสนับสนุยอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้นักลงทุนญี่ปุ่นมองโอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกและต่อยอดธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

2014.03.04 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเปิดงาน Foodex Japan 2014

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Foodex Japan 2014 ซึ่งเป็นงานแสดงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่ญี่ปุ่นเป็นผู้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2557 ณ Makuhari Messe โดยมีเอกอัครราชทูตจากประเทศอื่น ๆ ที่มีการออกร้านในงานดังกล่าวร่วมพิธีด้วยหลังจากเข้าร่วมพิธีเปิดงาน เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมทั้ง นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เยี่ยมชมคูหาแสดงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของไทย ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มของไทยหลายรายมาร่วมออกร้านในคูหาดังกล่าวนอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้ร่วมพิธีเปิดคูหาของไทย ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

2014.02.25 สมาชิก Asia-Pacific Ladies Friendship Society เข้าร่วมการสาธิตทำอาหารไทย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้สาธิตการทำอาหารไทย ได้แก่ ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวานไก่และฟักทองแกงบวด ให้กับสมาชิก 20 ท่านของกลุ่ม Asia-Pacific Ladies Friednship Society เพิ่อเป็นการเผยแพร่อาหารไทยและในงานมีการจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารไทยและสาธิตการแกะสลักสบู่

2014.03.04 คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติฤศงค์ เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 2557 การเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในการนี้ คณะฯ ได้เข้าพบและหารือกับนาย Katsuhiko Eguchi สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการควบคุมดูแลการบริหารงานภาครัฐ (Oversight of Administration) และนาย Manabu Matsuda สมาชิกพรรค Japan Restoration เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้วย


Pages: Prev. 1 ... 145 146 147 148 149 ... 196 Next