ข่าวกิจกรรม


2014.03.04 คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 นายธนาธิป อุปัติฤศงค์ เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 2557 การเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในการนี้ คณะฯ ได้เข้าพบและหารือกับนาย Katsuhiko Eguchi สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการควบคุมดูแลการบริหารงานภาครัฐ (Oversight of Administration) และนาย Manabu Matsuda สมาชิกพรรค Japan Restoration เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้วย

2014.02.24 ม. บูรพาและคณะสมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะสมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี เยี่ยมคารวะ นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มของการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยมี นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวณิตยา อ่วมพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ร่วมบรรยาย

2014.02.24 ม. บูรพาและคณะสมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะสมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี เยี่ยมคารวะ นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มของการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยมี นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวณิตยา อ่วมพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ร่วมบรรยาย

2014.02.11-12 大使、広島県を訪問

2014年2月11-12日、タナティップ・ウパティシン大使は、初めての公式に広島県を訪問しました。大使は広島県の湯崎英彦知事と広島県庁で懇談し、両者は、貿易-投資、観光・職業教育における緊密な協力について同意しました。湯崎知事は、中国地方におけるビジネスの中心としての広島県の重要性、またタイに投資をしている企業が多くあることを繰り返し述べ、バンコク-広島間の直行便就航を検討するようにタイ側に依頼しました。それを受け大使は、関係者と検討すると承諾しました。 広島県訪問中、大使は西川ゴム工業㈱代表取締役社長兼広島タイ交流協会の西川 正洋会長と懇談しました。大使は、通常総会講演会に招いて頂くことや、広島県でのロイクラトン祭りの開催などを通してタイと広島県の関係を緊密にする重要な役割を担っている広島タイ交流協会を賞賛しました。そして、西川ゴム工業㈱に対しても、これまでのタイでの投資や車輌用ゴム製窓枠生産などに対し、感謝の言葉を述べました。その他にも、大使は西川ゴム工業㈱の三原工場で働くタイ人研修生30名を訪れました。研修生らは、会社が認めるほど仕事に真面目に取り組み、充実した日々を過ごしていました。

2014.02.16-18 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.อาคิตะ

      เมื่อวันที่ 16 - 18 ก.พ. 2557 เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ภายใต้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.อาคิตะ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับ จ.อาคิตะ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในสัมมนาการค้า-การลงทุนในไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดอาคิตะและธนาคาร Hokuto ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นของจังหวัดฯ      ในการหารือกับนายโนริฮิสะ ซาตาเกะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาคิตะ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญของไทย ในฐานะศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทจาก จ.อาคิตะ เข้าไปลงทุนกว่า 21 แห่ง และหวังจะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งสนับสนุนให้ จ.อาคิตะ ใช้ประโยชน์จากความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยและ จ.อาคิตะ และความตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับธนาคาร Hokuto ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เดินทางเยือนไทยเมื่อเดือน ต.ค. 2556 อย่างเต็มที่      ในสัมมนาการค้า-การลงทุนไทย ในวันที่ 17 ก.พ. 2557 มีนักลงทุนใน จ.อาคิตะ เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับ จ.อาคิตะ ที่ขยายตัวขึ้นอย่างมากในปีที่แล้ว แม้ว่ามูลค่าการค้าไทย - ญี่ปุ่น ในภาพรวมจะลดลง และย้ำถึงโอกาสของนักลงทุนจาก จ.อาคิตะ ในการลงทุนในไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และเป็นฐานในการขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค      ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เดินทางเยือนเมืองคาคุโนะดะเตะ และเมืองโยโคเตะ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวของ จ.อาคิตะ และมีโอกาสได้พบหารือกับนายกเทศมนตรีของทั้งสองเมืองด้วย รวมทั้งศึกษาดูงาน ณ Akita Industrial Technology Center และ Akita International University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความตกลงด้านการแลกเปลี่ยนกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย

2014.02.12-13 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โอคายามะ

       เมื่อวันที่ 12 - 13 ก.พ. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ.โอคายามะ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายริวตะ อิบารากิ ผู้ว่าราชการจังหวัดโอคายามะ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า ยินดีที่จะสนับสนุนการให้ข้อมูลสำหรับนักลงทุนของ จ.โอคายามะ ที่สนใจไปลงทุนในไทย      นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่อุดหนุนอัญมณีไทยของบริษัท Tenmaya ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของ จ.โอคายามะ และเขตจูโกกุ ซึ่งได้นำอัญมณีไทยมาจากบริษัท Kashima ซึ่งเป็นบริษัทอัญมณีขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นและนำเข้าอัญมณีในรูปแบบต่าง ๆ จากไทยมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี       ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าพบหารือกับนายโชโกะ อิบารากิ ประธานบริษัท Tenmaya โดยได้กล่าวขอบคุณที่บริษัท Tenmaya เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยง และหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทยในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากอัญมณี ใน Tenmaya ในอนาคต

2014.02.11-12 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ฮิโรชิมะ

      เมื่อวันที่ 11 - 12 ก.พ. 2557 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ฮิโรชิมะ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยในระหว่างการเยือนเอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายฮิเดะฮิโกะ ยูซากิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิโรชิมะ ที่ศาลาว่าการจังหวัดฮิโรชิมะ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องการค้า-การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิโรชิมะ ได้ผลักดันให้ไทยพิจารณาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ - ฮิโรชิมะ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของฮิโรชิมะที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจในเขตจูโกกุ และมีบริษัทไปลงทุนในไทยอยู่จำนวนมาก ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ รับปากที่จะพิจารณาเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป           ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนายมาซาฮิโระ นิชิคาวะ ประธานสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย และประธานบริษัท Nishikawa Rubber โดยได้ชื่นชมบทบาทของสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ จ.ฮิโรชิมะ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเชิญเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของสมาคมฯ งานเทศกาลลอยกระทงใน จ.ฮิโรชิมะ เป็นต้น และขอบคุณที่บริษัท Nishikawa Rubber ไปลงทุนและดำเนินกิจการผลิตยางประตูรถยนต์ในไทยมาเป็นเวลานาน            นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฝึกงานชาวไทยในบริษัท Nishikawa Rubber, Mihara Factory ซึ่งมีจำนวนผู้ฝึกงานชาวไทยทั้งหมด 30 คน โดยผู้ฝึกงานมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

2014.02.02 เอกอัครราชทูตเป็นประธานการแข่งขันมวยไทยโอเพ่นครั้งที่ 26

      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เป็นประธานและชมการแข่งขันมวยไทยรายการ Muay Thai Open ครั้งที่ 26 ณ สนามมวย Shinjuku Face ซึ่งจัดโดยค่ายมวยแสนชัย

2014.02.20 งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตและภริยาประเทศอาเซียน

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา ได้เลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตและภริยาจากประเทศอาเซียน โดยมีเอกอัครราชทูตจากบรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และสิงคโปร์ และภริยาเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนามเข้าร่วม เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้บรรเลงดนตรีไทยภายในงานด้วย

2014.02.06-07 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสัมมนา Aichi-Nagoya Network&International Exchange ที่ จ.ไอจิ

     เมื่อวันที่ 6 - 7 ก.พ. 2557 เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเข้าร่วมสัมมนา Aichi-Nagoya Network&International Exchange (ANNIE) ที่เมืองนาโกยะ จ.ไอจิ โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนอื่น ๆ ประจำประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย เพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับโอกาสของนักลงทุนใน จ.ไอจิ ในการดำเนินธุรกิจในอาเซียน    เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับบทบาทของไทยในอาเซียน โดยเฉพาะหลังจากที่อาเซียนรวมตัวเป็นประชาคมในปี 2558 โดยเน้นย้ำความสำคัญของไทยในฐานะศูนย์กลางของการลงทุนและการผลิตในภูมิภาค ซึ่งสามารถใช้ไทยเป็นฐานในการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ ในเขตลุ่มน้ำโขง ในลักษณะ Thailand+1    เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าร่วมกิจการรม ANNIE Industrial Tour เยี่ยมชมกิจการของบริษัท Mitsubishi Electric Corporation Inazawa Works SOLAE ซึ่งลงทุนในหลายประเทศในอาเซียน และมีบริษัท Mitsubishi Elevator Asia ซึ่งเป็นบริษัทลูก ดำเนินกิจการที่ไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 ด้วย    และในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนาย Toshiyuki Kamada, CEO ของบริษัท Sagami Chain ซึ่งจะไปเปิดกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นในชื่อ Sagami ที่เซ็นทรัลพระราม 3 ในเดือนเมษายน 2557 ด้วย


Pages: Prev. 1 ... 146 147 148 149 150 ... 197 Next